1% podatku Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Mieszkańcy Osiedla “Kurdwanów Nowy”

Przekażmy swój 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole  z dopiskiem

(w rubryce: “cel szczegółowy”) SPzOI 162 Kraków

Dzięki współpracy ze  Stowarzyszeniem Pomocy Szkole (KRS 0000052078), mamy możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych.
W poprzednim roku, dzięki Państwa wsparciu, udało się zgromadzić kwotę w wys. 1425,10zł  z rozliczeń za rok 2016. Środki pozyskane w ubiegłych latach zostały przeznaczone na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i multimedialny.

Serdecznie dziękujemy dotychczasowym Darczyńcom! Równocześnie zapewniamy, że pozyskane z tegorocznej akcji środki finansowe zostaną dobrze wykorzystane i przeznaczone na potrzeby naszych uczniów.

 

Maria Baran
Dyrektor Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 162

Kraków, dn.15.11.2017r.

REGON 003893234 NIP 675-10-36-800
www.spsm.edu.pl
Bank PEKAO S.A. W Krakowie
67 1240 4533 1111 0000 5423 1735

Comments are closed.