„Akademia Kresy” – wyjazd klas siódmych i ósmych na Ukrainę

W dniach od 28 maja do 1 czerwca 2019 roku uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w wyjeździe na Ukrainę – dawne Kresy Rzeczpospolitej. Wycieczka organizowana była w ramach projektu MCDN „ Akademia Kresy” .
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili najciekawsze miejsca należące niegdyś do I i II Rzeczpospolitej. Przebywali we Lwowie, gdzie poznali historię najciekawszych zabytków, w tym Cmentarza Łyczakowskiego oraz Cmentarza Orląt Lwowskich. Następnie udali się do Kamieńca Podolskiego, a później do Chocimia. Wszystkich zachwyciły potężne mury i historia tych najpotężniejszych twierdz Rzeczpospolitej. W kolejnym dniu uczestnicy wycieczki, przebywając w Krzemieńcu zwiedzili dom naszego wielkiego poety Juliusza Słowackiego. Udając się do Poczajowa nasi uczniowie mogli poznać z bliska kulturę i wierzenia prawosławnych wyznawców Chrystusa. Równie piękne okazały się zamki w Zbarażu, Wiśniowcu oraz w Olesku.
Wyjazd okazał się bardzo udany. Dzięki niemu mogliśmy na własne oczy zobaczyć miejsca, o których uczymy się z podręczników historii. Dzięki temu oraz bardzo ciekawym opowieściom naszego pilota- przewodnika nasza wiedza historyczna o tamtych czasach jak i o współczesnej Ukrainie została bardzo wzbogacona.
                                                                                                                  Paweł   Łuszczek
Comments are closed.