Artyści w świecie pedagogiki – podsumowanie

Zakończyliśmy realizację projektu ,,Artyści w świecie pedagogiki – spotkania na polu sztuki”. Była to propozycja wykładowców Uniwersytetu Pedagogicznego, którzy zaproponowali stworzenie w naszej szkole grupy warsztatowej Żywe obrazy z klas 1-3. Realizowała ona zadania artystyczno- edukacyjne ukierunkowane na poznawanie bogactwa kultury i sztuki polskiej (w pierwszym roku projektu), oraz kultury europejskiej (w drugim roku projektu). Każde spotkanie z dziełem sztuki miało pozostawić trwały ślad nie tylko w postaci wytworu ale i w procesach przemian wewnętrznych uczestników. Opiekunem grupy była Maria Śmigla z pomocą Marty Myrek i Katarzyny Hańderek. W ramach działań warsztatowych zaprojektowano i zrealizowano 20 warsztatów twórczych. W pażdzierniku 2019 mogliśmy podziwiać dzieła naszych uczniów na Uniwersytecie Pedagogicznym obok prac wykładowców i studentów uczelni. Projekt zakończyła publikacja w formie albumu wydanego przez Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, gdzie zobaczymy prace uczestników warsztatów i opis zajęć. W czasie sobotniego Pikniku Rodzinnego 25-go maja każdy mały artysta otrzyma pamiątkowy egzemplarz książki.
Wracamy wspomnieniami fotograficznymi z przebiegu naszej pracy.
Więcej zdjęć w GALERII – kliknij tutaj
Comments are closed.