CYBERPRZEMOC – List otwarty do Rodziców

Drodzy Rodzice,
Pragniemy wyczulić Państwa na niebezpieczne dla Państwa Dzieci zjawisko CYBERPRZEMOCY.
Cyberprzemoc to rodzaj przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Cyberprzemoc może polegać na:
•    nękaniu,
•    straszeniu,
•    poniżaniu,
•    szantażowaniu,
•    publikowaniu lub rozsyłaniu ośmieszających lub kompromitujących zdjęć, filmów, informacji,
•    podszywaniu się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.

Stosujący cyberprzemoc wykorzystują głównie:
•    telefony komórkowe; serwisy SMS i MMS,
•    czaty,
•    pocztę elektroniczną,
•    strony internetowe,
•    blogi,
•    grupy dyskusyjne,
•    serwisy społecznościowe,
•    komunikatory.

Problem cyberprzemocy jest szczególnie istotny ponieważ:
•    sprawcom cyberprzemocy łatwiej pozostać anonimowym i czują się bezkarni,
•    szybkość rozprzestrzeniania się zamieszczonych treści i powszechna ich dostępność jest ogromna,
•    poniżające materiały mogą pozostać w sieci, nawet gdy przestępca został ukarany,
•    ofiary cyberprzemocy są na nią narażone stale, bez względu na miejsce i porę,
•    istnieje zbyt niski poziom społecznej kontroli tego zjawiska, dorośli często nie mają świadomości problemu lub mają ograniczoną wiedzę i doświadczenia z zakresu mediów elektronicznych.

Aby przeciwdziałać cyberprzemocy należy:
•    uczyć dziecko jak bezpiecznie korzystać z Internetu,
•    stosować rodzicielską kontrolę domowych komputerów,
•    rozmawiać z dzieckiem o cyberprzemocy i uczyć jak zachować się w sytuacji gdy się pojawi,
•    uwrażliwiać dziecko, aby nie krzywdziło innych przy użyciu telefonu lub komputera.

Gdy dowiemy się, że dziecko jest zastraszane lub wyśmiewane należy:
•    zebrać informacje i zabezpieczyć dowody zdarzenia( e-maile, SMS-y, MMS-y, zdjęcia, grafiki, komentarze, rozmowy itp.),
•    udzielić dziecku wsparcia psychologicznego,
•    powiadomić o zajściu szkołę, do której uczęszcza dziecko i wspólnie z pedagogiem i dyrektorem szkoły ustalić strategie działania,
•    powiadomić Policję.

Pamiętajmy, tylko wspólnymi siłami możemy zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom i wychowankom!   

Zespół wychowawczo — profilaktyczny SP z OI nr 162

Comments are closed.