Mały Samorząd Uczniowski

PRZEDSTAWICIELE MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący:

Zastępca:

Członkowie: