Podręczniki

Uczniowie szkół podstawowych otrzymują odpowiednie zestawy podręczników i zeszytów ćwiczeń bezpłatnie w ramach dotacji MEN. Podręczniki są przez szkołę wypożyczone i podlegają zwrotowi na koniec roku szkolnego.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Uczniowie szkół podstawowych otrzymują odpowiednie zestawy podręczników i zeszytów ćwiczeń bezpłatnie w ramach dotacji MEN. Podręczniki są przez szkołę wypożyczone i podlegają zwrotowi na koniec roku szkolnego.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Uczniowie szkół podstawowych otrzymują odpowiednie zestawy podręczników i zeszytów ćwiczeń bezpłatnie w ramach dotacji MEN. Podręczniki są przez szkołę wypożyczone i podlegają zwrotowi na koniec roku szkolnego.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Uczniowie szkół podstawowych otrzymują odpowiednie zestawy podręczników i zeszytów ćwiczeń bezpłatnie w ramach dotacji MEN. Podręczniki są przez szkołę wypożyczone i podlegają zwrotowi na koniec roku szkolnego.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Wykaz podręczników i ćwiczeń dla klas 4 na rok szkolny 2017/2018 

PRZEDMIOT AUTOR WYDAWNICTWO TYTUŁ
Język polski Ewa Horwath i Anita Żegleń WSIP Słowa z uśmiechem:

1.      Literatura i kultura,

2.      Nauka o języku. Ortografia

Historia Wojciech Kalwat

Małgorzata Lis

WSIP Historia 4
Muzyka Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Agnieszka Sołtysik WSIP Klucz do muzyki
Matematyka M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki GWO Matematyka z plusem 4
Przyroda Maria Marko-Worłowska

Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

Nowa Era Tajemnice Przyrody
Plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Do dzieła
Zajęcia techniczne L. Łabecki, M. Łabecka Nowa Era Jak to działa?
Język angielski Nick Beare Macmillan Brainy
Zajęcia komputerowe D. Kiałka, K. Kiałka Helion Informatyka Europejczyka

Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org

 

 

Uczniowie szkół podstawowych otrzymują odpowiednie zestawy podręczników i zeszytów ćwiczeń bezpłatnie w ramach dotacji MEN. Podręczniki są przez szkołę wypożyczone i podlegają zwrotowi na koniec roku szkolnego.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Wykaz podręczników i ćwiczeń dla klas 5 na rok szkolny 2017/2018 

PRZEDMIOT AUTOR WYDAWNICTWO TYTUŁ
Język polski Ewa Horwath i Anita Żegleń WSIP Słowa z uśmiechem:

1.      Literatura i kultura,

2.      Nauka o języku. Ortografia

Historia Radosław Lolo

Anna Pieńkowska

Rafał Towalski

WSIP Historia wokół nas
Przyroda  Gromek Ewa, Laskowska Ewa, Melson Andrzej, Kofta Wawrzyniec, Kłos Ewa WSIP Przyrodo, witaj!
Muzyka Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Agnieszka Sołtysik WSIP Klucz do muzyki
Matematyka M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki GWO Matematyka z plusem 5
Plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Do dzieła
Zajęcia techniczne L. Łabecki, M. Łabecka Nowa Era Jak to działa?
Język angielski Nick Beare Macmillan Evolution plus 2 – wieloletni
Zajęcia komputerowe D. Kiałka, K. Kiałka Helion Informatyka Europejczyka

Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org

Uczniowie szkół podstawowych otrzymują odpowiednie zestawy podręczników i zeszytów ćwiczeń bezpłatnie w ramach dotacji MEN. Podręczniki są przez szkołę wypożyczone i podlegają zwrotowi na koniec roku szkolnego.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Wykaz podręczników i ćwiczeń dla klas 6 na rok szkolny 2017/2018 

PRZEDMIOT AUTOR WYDAWNICTWO TYTUŁ
Język polski Ewa Horwath i Anita Żegleń WSIP Słowa z uśmiechem:

1.      Literatura i kultura,

2.      Nauka o języku. Ortografia

Historia Radosław Lolo

Anna Pieńkowska

WSIP Historia wokół nas
Przyroda Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson WSiP Przyrodo, Witaj!
Muzyka Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Agnieszka Sołtysik WSIP Klucz do muzyki
Matematyka M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki GWO Matematyka z plusem 6
Plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Do dzieła
Zajęcia techniczne L. Łabecki, M. Łabecka Nowa Era Jak to działa?
Język angielski Nick Beare Macmillan Evolution Plus 3 – wieloletni
Zajęcia komputerowe D. Kiałka, K. Kiałka Helion Informatyka Europejczyka

Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org

Uczniowie szkół podstawowych otrzymują odpowiednie zestawy podręczników i zeszytów ćwiczeń bezpłatnie w ramach dotacji MEN. Podręczniki są przez szkołę wypożyczone i podlegają zwrotowi na koniec roku szkolnego.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Wykaz podręczników i ćwiczeń dla klas 7 na rok szkolny 2017/2018 

PRZEDMIOT AUTOR WYDAWNICTWO TYTUŁ
Język polski Ewa Horwath, Grażyna Kieło WSiP „Bliżej słowa”
Historia Igor Kąkolewski

Krzysztof Kowalewski

Anita Plumińska – Mieloch

WSIP Historia 7
Muzyka Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Agnieszka Sołtysik WSIP Klucz do muzyki
Matematyka Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej GWO Matematyka z plusem 7
Biologia Małgorzata Jefimow Nowa Era Puls życia
Geografia Roman Malarz

Mariusz Szubert

Nowa Era Planeta Nowa
Chemia Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era Chemia Nowej Ery
Fizyka Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Nowa Era Spotkania z fizyką
Plastyka Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak Nowa Era Do dzieła
Język niemiecki E.Kręciejewska, D. Lisowska,
C. Serzysko
PEARSON Mit links
Język angielski Ben Wetz, Diana Pye Oxford English Plus Options dla klasy VII
Informatyka J. Pańczyk Helion Informatyka Europejczyka