Wzór zwolnienia z lekcji

Proszę o zwolnienie mojej/mojego córki/syna ………………………………………………
do domu, w dniu …………………………… o godzinie ………………………………………
z powodu ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

W tym czasie biorę za dziecko pełną odpowiedzialność.
DATA ………………………           PODPIS RODZICA ……………………………

PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  pobierz

PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA Z RELIGII   pobierz

PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO  pobierz