Wzór zwolnienia z lekcji

Proszę o zwolnienie mojej/mojego córki/syna ………………………………………………
do domu, w dniu …………………………… o godzinie ………………………………………
z powodu ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

W tym czasie biorę za dziecko pełną odpowiedzialność.
DATA ………………………           PODPIS RODZICA ……………………………

 

PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

procedura zwolnień z wf

PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA Z RELIGII

procedura_rezygnacji_z_religii