EDJO w klasach młodszych

Europejski Dzień Języków Obcych w klasach I-III

26.09.2019

Uczniowie klas młodszych długo przygotowywali się do tego dnia. Na zajęciach języka angielskiego w małych grupkach lub w domu indywidualnie przygotowywali projekty pod hasłem „Poznajmy się”. Młodsze dzieci przyklejały podstawowe zwroty w różnych językach oraz wykonywały rysunki, starsze wyszukiwały je w słownikach internetowych bądź papierowych.
Oto niektóre prace klas 1c, 2c i 2d:
To plakaty klas 1a oraz 1b:
Poniżej znajdują się prace klas 2a oraz 2b:
Plakaty zostały powieszone na gazetce „English Corner”, a także wokół niej:
Z okazji Dnia Języków niektóre klasy grały w „Memory”,
inne śpiewały piosenkę z powitaniami w różnych językach, dopasowywały powitania do nazw państw i ich flag oraz wykonywały plakietki językowe.

(ED)

Comments are closed.