Egzamin ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w dniach 15-17.04.2019r.
Uczniowie klas VIII przychodzą w tych dniach na godz. 8:30,  ubrani są w strój galowy, mają przy sobie legitymację szkolną. Plecaki zostawiają w szatni.
Do sali nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń. Uczeń może mieć przy sobie małą butelkę wody mineralnej.
Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej o godz. 8:50.
        Przypominam!
1. Każdy zdający powinien mieć na wszystkich częściach egzaminu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
3. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
  1. język polski 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 9:00
                                   czas trwania  – 120 minut
                                   wydłużony – 180 minut
  1. matematyka16 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00
                                   czas trwania  – 100 minut
                                   wydłużony – 150 minut
    3. język angielski – 17 kwietnia 2019 r. (środa), godz. 9:00
                                    czas trwania  – 90 minut
                                   wydłużony – 135 minut
Termin dodatkowy:    3,4,5 czerwca 2019r., godz. 11.00

Comments are closed.