Europejski Dzień Języków

Dnia 26 września po raz pierwszy obchodziliśmy w szkole Europejski Dzień Języków. To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001r. z inicjatywy Rady Europy.

Jego podstawowymi celami są:
1. Ukazanie znaczenia uczenia się i nauczania języków oraz szerzenie idei wielojęzyczności
2. Promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować
3. Propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole jak i poza nią, niezależnie od wieku osób uczących się

Z okazji tego dnia w całej Europie organizuje się różne imprezy przeznaczone dla dzieci i dorosłych, specjalne programy radiowe i telewizyjne, kursy językowe oraz konferencje. W naszej szkole uczniowie klas IV-VI również mieli okazję zapoznać się z ideą EDJ, słuchając audycji przez szkolny radiowęzeł. Wielu uczniów wykazało się prawdziwym talentem plastycznym, a korytarze i hol szkolny ozdobione zostały pięknymi plakatami, przedstawiającymi m.in idiomy angielskie, „łamacze języków”, komiksy i wiele innych.

Było barwnie i kolorowo, a podczas przerw można było otrzymywać fiszki z ciekawostkami dotyczącymi krajów anglojęzycznych.

Comments are closed.