Ewakuacja – ćwiczenia

W dniu 12.09.2014 roku o godzinie10.40 w naszej szkole odbyły się praktyczne ćwiczenia ewakuacji ludzi z budynku szkoły. Obserwatorami ewakuacji byli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, którzy po ewakuacji sprawdzili urządzenia gaśnicze w szkole i hydranty zewnętrzne. Pomoc w ewakuacji osób ze szkoły udzieliła również straż miejska.

W ewakuacji uczestniczyli uczniowie z 40 sal lekcyjnych, 2 sal gimnastycznych i 2 świetlic wraz z nauczycielami oraz personelem administracyjnym tj. 901 osób (838 uczniów, 53 nauczycieli, 10 osób personelu administracji) Ewakuacja przebiegała sprawnie i odbywała się zgodnie z wyznaczonymi drogami ewakuacji do 6 wyjść ewakuacyjnych. Ewakuowane osoby z naszej szkoły udały się w wyznaczone rejony ewakuacji.

Czas ewakuacji wszystkich osób wynosił 3 minuty 20 sekund.

Comments are closed.