Ferie w MCPU

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w czasie ferii zimowych (od 14 do 25 stycznia) będzie prowadzić warsztaty szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień. Oferta szkoleniowa skierowana jest do:

  • dzieci (od lat 10) i młodzieży,
  • rodziców i opiekunów,
  • nauczycieli.

Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy 3-godzinne warsztaty rozwijające umiejętności: radzenia sobie ze stresem, asertywności, a także podnoszące poziom wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zachowań uzależniających.

Podczas 2-godzinnych spotkań rodzice będą mogli pogłębić umiejętności w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym związanym z używaniem substancji psychoaktywnych i stosowaniem zachowań uzależniających przez dzieci i młodzież.

Wszystkie zajęcia są  skierowane do mieszkańców Krakowa i prowadzone będą nieodpłatnie.

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o kontakt pod numerem 668 367 615 lub pod adresem profilaktyka3@mcpu.krakow.pl. Szkolenia odbywają się w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1, w sali nr 18.

Comments are closed.