Oddziały gimnazjalne

Z dniem 1 września 2017 roku w strukturę naszej szkoły zostało włączone Gimnazjum nr 27 przy ul. Malborskiej 98. Wszelkie informacje z życia szkoły w budynku przy Malborskiej dostępne są pod adresem http://gim27.krakow.pl/

Przydatne linki:

 
O SZKOLE

SUKCESY:
– certyfikaty: „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, „Szkoła z Klasą”
– Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
– Laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych (język angielski, język polski, fizyka,chemi)
– Grand Prix w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym w Języku Angielskim „Bliżej Świata”
– Czołowe miejsca w Konkursie Historycznym „Czy znasz Kraków” i zawodach sportowych

JĘZYKI OBCE:
– angielski
– niemiecki
– włoski

BAZA SZKOŁY:
– 2 pracownie informatyczne
– sala multimedialna z tablicą interaktywną
– pracownie przedmiotowe (biologiczna, chemiczna, fizyczna, historyczna)
– muzeum szkolne (eksponaty z okresu II wojny światowej)
– 2 sale: gimnastyczna, taneczna, do tenisa stołowego
– siłownia
– biblioteka i czytelnia
– stołówka

PRIORYTETY:
– wychowanie patriotyczne(program „Katyń – ocalić od zapomnienia”, „Dąb Pamięci”)
– nauka języków obcych (programy autorskie, współpraca ze szkołą z Norre Aaby – Dania)
– rozwijanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych (akcje charytatywne – WOŚP, Bank Żywności, pomoc dla Domu Małego Dziecka, zbieranie nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego chłopca)

ZAPEWNIAMY:
– profesjonalne kształcenie
– miłą atmosferę
– edukację kulturalną(wystawy, muzea, teatry, kina)
– ciekawe zajęcia pozalekcyjne – koła przedmiotowe, fotograficzne, teatr szkolny,taniec,zajęcia sportowe
– bezpieczeństwo (stały monitoring)
– naukę na jedną zmianę
– zajęcia wyrównawcze i konsultacje ze wszystkich przedmiotów

HISTORIA SZKOŁY

1901
zorganizowanie jednoklasowej Szkoły Ludowej Pospolitej w Woli Duchackiej, pierwsza nauczycielka – Józefa Bronisława Schererówna.

1902 – 1917
kierownikiem jest Stanisław Albiński, pracuje z nim jako nauczycielka Jadwiga Chrząszczówna.

1917
szkoła uzyskuje początkowo status dwuklasowej i odtąd nazywa się Publiczną Szkołą Powszechną; kierownikiem jest Franciszek Sikora, w latach 20-tych szkoła jest już czteroklasowa.

1927
wybudowanie przez gminę Domu Ludowego, do którego przenosi się szkoła, mieszcząca się dotychczas w domu b. wójta Komorowskiego.

1936
podjęcie decyzji o budowie nowego budynku szkolnego w centrum wsi (obecnie Malborska 98), kierownikiem szkoły jest Henryk Bolniak.

1939
ukończenie budowy nowej szkoły.

1941
zajęcie budynku przez wojska niemieckie i przeznaczenie go na „wszechnicę” dla dzieci volksdeutchów, szkoła zostaje podzielona na męską nr 63 i żeńską nr 14.

1945
przeniesienie szkoły do nowego, wybudowanego przed wojną budynku, zagospodarowanie go przez młodzież szkolną; obowiązki kierownika szkoły przejmuje Ludwik Podgórski.

1947
uroczyste poświęcenie budynku przez księdza prałata Mazanka, jubileusz 25-lecia pracy nauczycielskiej Stefanii Skowyry pracującej w tej szkole od 1922 roku.

1951
połączenie się szkoły męskiej i żeńskiej i przyjęcie nazwy Szkoły Ogólno- kształcącej Stopnia Podstawowego nr 70; zorganizowanie świetlicy szkolnej, którą prowadziła Helena Wiesławska.

1953
pierwsza radiofonizacja szkoły, szkoła otrzymała z Wydziału Oświaty Miejskiej Rady Narodowej radioodbiornik „Aga”, wzmacniacz i 14 głośników.

1956
wykonanie ogrodzenia wokół szkoły dzięki wydatnej pomocy Krakowskiego Zarządu Komunalno-Budowlanego.

1962
placówka szkolna przyjmuje nazwę Szkoły Podstawowej nr 70 (dotychczas nosiła nazwę Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego nr 70).

1964
przydzielenie szkole opieki nad miejscem pamięci narodowej jakim był nowo- odsłonięty pomnik na miejscu dawnego obozu w Płaszowie.

1967
podjęcie przez władze oświatowe decyzji o rozbudowie szkoły.

1968
oddanie do użytku nowodobudowanego skrzydła szkoły.

1972
odejście na emeryturę (po 18 latach) kierowniczki szkoły Stanisławy Heilowej, a objęcie stanowiska, już dyrektora szkoły, przez mgr Krystynę Kulig.

1975
uroczyste nadanie szkole imienia mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, odsłonięcie na murze szkoły tablicy pamiątkowej i ustawienie pod nią 45 mm armaty przeciwpancernej wz.1937.

1987
przyjęcie szkoły do Ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół, wmurowanie tablicy pamiątkowej w hallu szkoły.

1991
z inicjatywy nowej dyrektor szkoły mgr Wiesławy Szczupak przyjęcie przez szkołę profilu ekologicznego i zainicjowanie organizowania corocznych międzyszkolnych sesji ekologicznych.

1999
przekształcenie się Szkoły Podstawowej nr 70 w wyniku reformy oświaty w Gimnazjum nr 27.

2001
uroczyste obchody 100-lecia szkoły i nadanie imienia Gimnazjum nr 27.

2004
nawiązanie współpracy ze szkołami w Anglii, Belgii i Danii w ramach programu „Socrates – Comenius”.

2007
nadanie Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i Dyplomu Uznania za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

2009
przystąpienie do programu „KATYŃ … ocalić od zapomnienia”. Uroczyste posadzenie przed budynkiem szkoły Dębu Pamięci i odsłonięcie tablicy upamiętniającej mjr Józefa Wątora zamordowanego w Katyniu.

2011
jubileusz 110-lecia szkoły.

PIEŚŃ GIMNAZJUMNR 27

Z marzeń drabinę zbudujemy,
Niech wyniesie myśli aż do gwiazd.
Każdy szczebel pracą zdobędziemy,
W czas nauki i w zabawy czas.

Bo my mamy tylko jedno życie,
Ale mamy dwoje dobrych rąk.
To co dasz powróci w twoim bycie,
Tak przez wieki trwa nasz ludzki krąg.

Dzielni chłopcy i mądre dziewczyny,
Godność, honor, w tej szkole to znasz.
Zmieniaj słowa w piękne czyny,
Gdy Hubala za patrona masz.

Bo my mamy …

O naszych czynach świat się dowie,
A gdy coś poplącze życia nić
Patron Hubal szeptem nam podpowie,
Za przeszkodę serce rzuć i za nim idź.

słowa: Maria Żylska
muzyka: Jacek Kołodziejczyk

W pierwszym roku działania naszego gimnazjum odbył się konkurs na pieśń nowo powstałej szkoły. Wzięli w nim udział uczniowie a także nauczyciele.

Spośród złożonych propozycji komisja wybrała tekst napisany przez nauczycielkę matematyki panią mgr Marię Żylską. Słowa pieśni nawiązują do motta naszej szkoły, które mówi o potrzebie dzielenia się dobrem z innymi ludźmi.

Melodię skomponował nauczyciel muzyki pan mgr Jacek Kołodziejczyk. Pieśń jest śpiewana przez młodzież przy okazji ważniejszych uroczystości szkolnych.

PIOSENKA O GIMNZJUM NR 27

Gimnazjum 27 – najlepsze na świecie! Malborska 98 – tu je znajdziecie. W Krakowie, w Krakowie, gdzie Wola, Wola jest Duchacka, Tu się znajdzie miejsce dla Agaty i dla Jacka. Dla Grześka i dla Zosi. Dla Marka i dla Gosi. Dla Sandry i dla Heńka. Więc bracie, nie wymiękaj.
Gimnazjum 27 – patronem jest pułkownik Hubal. Gdy wszyscy się poddali, on na duchu nie upadł. Broni swej nie oddał, zawiązał partyzancki oddział. Więc ty weź z niego wzorzec – to w życiu, w życiu ci pomoże.
Gimnazjum 27 – bywam tu niemal codziennie. W 2009 nasz klub znalazł tu miejsce. Nasz dom na osiedlu zburzono. Gimnazjum nas przygarnęło. I ciebie też przygarnie, i będzie, będzie ci tu ciepło.

słowa: Jarosław Gawlik

PATRON SZKOŁY

Henryk Dobrzański „Hubal”

Mjr Henryk Dobrzański – 1938 r. Urodził się 22 czerwca 1897 roku w Jaśle. Na chrzcie nadano mu imiona Henryk, Feliks, Józef. Jego dziadek również Henryk Dobrzański pochodził z rodziny ziemiańskiej, zubożałej skutkiem powstania styczniowego. Henryk Dobrzański wyrastał w atmosferze żywej pamięci powstania styczniowego, w którym walczył jego dziadek. Do roku 1914 Henryk uczył się (Szkoła Realna w Krakowie). Miał przy tym ogromne zamiłowanie do koni i jazdy konnej. 1912 wstąpił do Drużyn Strzeleckich. Gdy wybuchła I wojna światowa, siedemnastoletni wówczas młodzieniec postanowił wstąpić ochotniczo do formujących się oddziałów polskich. Była to konsekwencja żywych tradycji powstańczych w rodzinie. Brakowało mu jednego roku. Podał się więc za starszego o rok i w ten sposób trafił do 2 pułku ułanów. Przeszedł cały karpacki szlak bojowy pułku. Za męstwo został odznaczony srebrnym krzyżem Virtuti Militari V Klasy i czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Był wtedy podporucznikiem. Później otrzymał Krzyż Niepodległości. Po wojnie w odrodzonej ojczyźnie swój los na stałe związał z polską armią, służąc zawsze w kawalerii. Jednocześnie zajmował się sportem jeździeckim. W niedługim czasie osiągnął wysokie umiejętności w tej dziedzinie, Hrubieszowski parcours – 1935 r.kwalifikujące go do polskiej ekipy jeździeckiej na międzynarodowe zawody konne. Do historii polskiego jeździectwa przeszedł wyczyn Dobrzańskiego na zawodach o Puchar Narodów w Londynie w 1925 roku. Henryk Dobrzański uzyskał wtedy najlepszy indywidualny wynik i otrzymał z rąk księcia Walii złotą papierośnicę. Wielokrotnie uczestniczył w krajowych i międzynarodowych zawodach konnych.- 22 razy zajmował pierwsze miejsce, 3 razy drugie i 4 razy dalsze miejsca.

W opinii kolegów z pułku Dobrzański był wzorem oficera o mocnym kręgosłupie, czasem krnąbrny ale zdyscyplinowany, o dużej kulturze osobistej. Służbę lubił i doskonale pełnił. Chociaż wszyscy go lubili, przełożeni woleli nie mieć go w swych jednostkach, ponieważ zawsze mówił to co myślał i nie lubił nikomu nadskakiwać. Obawiali się nieco jego kawalerskiej fantazji, która go niekiedy ponosiła, jak wtedy, gdy w Grudziądzu dla wprawy ściął drzewka w parku, co mocno nie spodobało się władzom miasta.

Wybuch wojny 1939 roku zastał go w Wołkowysku w randze majora. Był dowódcą szwadronów zapasowych pułków 4 i 13. Państwo Dobrzańscy z córką Krysią – 1935 r.Gdy na początku września 1939 roku rozpoczęto formowanie nowych pułków złożonych z rezerwistów mjr Dobrzański był przewidziany na dowódcę jednego z nich. On jednak wolał być zastępcą podpułkownika Jerzego Dąbrowskiego, któremu powierzono 110 pułk ułanów. Działania wojenne ominęły ten rejon. Zmobilizowane pułki nie weszły do boju. Major podobnie jak żołnierze ciężko przeżywał ten fakt. Obowiązek nakazywał mu się bić, a rozkaz dowództwa kierował pułk na Litwę. Pułkownik Dąbrowski wolał jednak nie wykonać rozkazu, niż biernie poddać się biegowi wypadków. Zapowiedział marsz na Warszawę, która się jeszcze broniła. Nie starczyło mu jednak sił na zrealizowanie tego zamierzenia. Ciężko chory rozwiązał pułk. Major Dobrzański nie myślał jednak kapitulować. Objął pułk pod swoją komendę. Od tej chwili nic nie powstrzymywało go od kontynuowania walki.Henryk Dobrzański – uczeń szkoły realnej (Kraków, 1909)Przejechawszy kawał Polski od granicy litewskiej po Góry Świętokrzyskie, był świadkiem skutków wojny i przygnębiającego działania klęski. Nie zdążył na pomoc Warszawie. Po kapitulacji stolicy major Dobrzański miał zamiar przedrzeć się do Francji. Zdecydował się jednak na pozostanie w kraju i kontynuowanie walki – nawet samotnie. Dostrzegł bowiem rzecz ogromnie ważną: klęska nie przyniosła upadku ducha narodowego. Świadczyło o tym poruszenie i aprobata społeczeństwa wywołane pojawieniem się polskiego oddziału. Major twierdził, że naród polski musi otrząsnąć się z klęski wrześniowej, a pomóc w tym może istnienie oddziału. Podstawą realizacji zamierzeń majora było więc utrzymanie oddziału bez względu na jego liczebność. Nie załamał się gdy pozostało przy nim jedynie 11 żołnierzy. Wierzył, że ochotnicy napłyną i nie pomylił się . Gdy stanął na tydzień w Zychach ochotnicy zaczęli szybko napływać. Major każdego przyjmował osobiście uprzedzając o trudach partyzanckiego życia i wymaganiach jakie ma wobec żołnierzy. Nie każdego przyjmował do oddziału. Wymagał od swych podkomendnych uczciwego postępowania. Zwłaszcza wyjeżdżającym na patrole przypominał, by godnie reprezentowali Wojsko Polskie. Swoich żołnierzy nazwał Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego a sam przyjął pseudonim „Hubal” tradycyjny w jego rodzinie. Hubalczycy – Gałki Krzczonowskie , luty 1940 r.Major Dobrzański ujawnił w tym okresie olbrzymie zdolności organizacyjne, niezbędne w czasie, gdy oddział liczył 300 ludzi, których trzeba było uzbroić i przygotować do walki.

Pod Huciskiem oddział stoczył swą najpoważniejszą bitwę.

W końcu kwietnia 1940 roku Niemcy ściągnęli w te rejony duże siły aby okrążyć i zniszczyć oddział. W lasach pod Anielinem 30. IV. 1940 doszło do potyczki, Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari V klasy w której major Dobrzański został ranny i wzięty do niewoli. Świadkiem ostatniej drogi majora był 19 – letni Władysław Tomasik, który widział jak Niemcy wynieśli rannego majora z lasu i kłuli go bagnetami. Tomasik również na rozkaz Niemców przewiózł ciało majora z Anielina do szosy na Tomaszów, gdzie załadowano zwłoki na samochód ciężarowy. Major miał przestrzelone nogi ale zmarł na skutek ran zadanych bagnetami niemieckimi. Do dziś nie jest znane miejsce, w którym został pochowany major Dobrzański. Istnieje tylko jego pośmiertna fotografia. Po wojnie major Henryk Dobrzański „Hubal” został odznaczony pośmiertnie złotym krzyżem Virtuti Militari IV klasy oraz awansowany do stopnia pułkownika.

ODZNACZENIA

28 lutego 2007r. Sztandar Gimnazjum Nr 27 w Krakowie został odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Medal przyznała szkole Rada Ochrony Miejsc Pamięci, Walk i Męczeństwa. Gimnazjum otrzymało także dyplom uznania za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Te zaszczytne wyróżnienia są efektem pracy szkoły w kierunku wychowania młodych ludzi w duchu poszanowania historii. Szczególnym przykładem postawy patriotycznej jest dla naszych uczniów osoba patrona szkoły płka Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Tradycją stały się wyjazdy do Anielina, miejsca śmierci Hubala. W uroczystościach tych bierzemy udział na zaproszenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Środowisko Hubalczycy”.

Młodzież uczestniczy również w innych uroczystościach rocznicowych i patriotycznych, np. w obchodach rocznicy oswobodzenia Krakowa spod władzy zaborców w 1918 roku i w spotkaniach pod pomnikiem w Płaszowie upamiętniających pomordowanych w tamtejszym obozie .

O wojennych losach Polaków przypominają uczniom pamiątki zgromadzone w szkolnym muzeum, które w roku 2007r. otrzymało nowy wystrój.

MUZEUM SZKOLNE

Muzeum Szkolne zostało utworzone w roku 1980 z inicjatywy dyrektora szkoły pani mgr Krystyny Kulig.

Zgromadzone eksponaty szkoła zawdzięcza rodzicom i dziadkom uczniów, kombatantom II wojny światowej oraz mieszkańcom Woli Duchackiej.

Wśród eksponatów znajdują się:
– ryngraf z powstania styczniowego,
– dokumenty z czasów I wojny światowej (świadectwa szkolne, dokumenty tożsamości, listy, gazetki, zdjęcia i znaczki),
– banknoty przedwojenne,
– niemiecka mapa sztabowa,
– odznaczenia,
– elementy uzbrojenia,
– mundury polskich żołnierzy,
– urny z ziemią z miejsc walk polskich żołnierzy.

Druga część wystawy poświęcona jest Patronowi oraz historii Szkoły od roku 1901.

W Muzeum Szkolnym przechowywane są kroniki szkoły, w tym najstarsza z roku 1901 oraz kronika z czasów II wojny światowej.

DYŻURY DYREKCJI, SEKRETARIAT, PEDAGOG

Dyrektor: mgr Maria Baran
Dyżur: Czwartek 9.00 – 10.00

Z- ca Dyrektora: mgr Agata Kieniewicz
Dyżur: Wtorek 9.00 – 10.00

Z – ca Dyrektora: mgr Dorota Niedośpiał
Dyżur: Piątek 9.00 – 10.00

Dyżur dodatkowy – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
Środa: 15.00 -16.00

Sekretariat: Edyta Kiernicka
Poniedziałek – Piątek: 8.000 – 16.00

Pedagog: mgr Joanna Majerska

Dyżury:
Poniedziałek: 10.00-15.00
Wtorek: 10.00 – 13.00
Środa: 10.00 – 13.00
Czwartek: –
Piątek: 9.15 – 12.15

DYŻURY NAUCZYCIELI

I półrocze roku szkolnego 2017/2018

» Matematyka, religia:
mgr Maria Gniadek;
czwartek 10.40 -11.20
sala 61

» Język polski:
mgr Anna Grynkiewicz;
poniedziałek 9.50 -10.30
sala 57

» Geografia:
mgr Marta Kozłowska – Jewuła;
poniedziałek 9.50 -10.35
pokój nauczycielski

» Historia, WOS:
mgr Małgorzata Płaczkowska
czwartek 10.45 -11.30
pokój nauczycielski

» Fizyka, informatyka, zajęcia techniczne:
mgr Urszula Kożuchowicz;
środa 12.50- 13.30
sala 51

» Chemia:
mgr Aleksandra Komorek;
wtorek 111.40 -12.25
sala 61

» Biologia:
mgr Teresa Nowak;
piątek 14.25 – 15.15
sala 61

» Język angielski:
mgr Małgorzata Solarska;
wtorek 11.40 -12.25
sala 57

» Język włoski:
mgr Joanna Sawulska;
poniedziałek 9.45 -10.30
pokój nauczycielski

» Język niemiecki:
mgr Zofia Bik;
poniedziałek 14.25 – 15.20
sala 57

» Plastyka, zajęcia artystyczne:
mgr Maria Krcha – Radecka
poniedziałek 7.45 -8.00
pokój nauczycielski

» Muzyka, zajęcia artystyczne:
mgr Małgorzata Krawczyk
piątek 9.40 -10.00
pokój nauczycielski

» EDB:
mgr Grzegorz. Krzyżak
czwartek 15.20-15.30
pokój nauczycielski

» Wychowanie fizyczne:
mgr Beata Filip;
środa 14.25 -15.20
zaplecze WF

mgr Janusz Głowacz;
środa 14.25 -15.20
zaplecze WF

WYMAGANIA EDUKACYJNE   zobacz na stronie gimnazjum

 

DZWONKI

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 9:50 – 10:35

4. 10:45 – 11:30

5. 11:40 – 12:25

6. 12:45 – 13:30

7. 13:40 – 14:25

8. 14:35 – 15:20

 

PLAN LEKCJI 2017/2018

II A  wychowawca – mgr Anna Grynkiewicz sala 57

Godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00-8:45 j. angielski j. niemiecki WF/WF. muzyka
8:55-9:40 zaj. artyst. chemia biologia WF/WF WF/WF
9:50-10:35 historia j. angielski j. polski matematyka matematyk
10:45-11:30 j. polski j. angielski godz. wychow. j. angielski j. polski
11:40-12:25 j. polsi matematyka zaj. techn. historia religia
12:45-13:30 j. niemiecki religia matematyka j. polski  fizyka
13:40-14:25 geografia informatyka WF/WF
14:35-15:20

II B  wychowawca – mgr Urszula Kożuchowicz sala 58

Godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00-8:45 plastyka matematyka
8:55-9:40 j. polski matematyka j. polski j. angielski j. angielski
9:50-10:35 zaj. artyst. chemia j. niemiecki WF/WF j. polski
10:45-11:30 jhistoria religia matematyka j. polski WF/WF
11:40-12:25 geografia j. angielski WF/WF j. polski fizyka
12:45-13:30  matematyka informatyka j.WF/WF historia  religia
13:40-14:25  j. niemiecki . zaj. techn.  godz. wychow.  biologia
14:35-15:20

III A wychowawca – mgr  Małgorzata Solarska sala 56

Godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00-8:45 j. polski j. ang/j. wł biologia j. wł/j. ang j. angielski
8:55-9:40 j. ang/j. wł j. wł/j. ang matematyka matematyka zaj. artyst.
9:50-10:35 matematyka matematyka WF/WF historia WF/WF
10:45-11:30 geografia chemia jWF/WF WF/WF matematyka
11:40-12:25 religia zaj. techn. religia godz. wychow. j. polski
12:45-13:30 historia j. polski geografia fizyka  biologia
13:40-14:25 j. polski  j. polski
14:35-15:20  EDB

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162
ul. Stojałowskiego 31, 30-611 Kraków
tel. (12) 654 -40-59

Oddziały Gimnazjalne
im. płka Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
ul. Malborska 98, 30-624 Kraków
e-mail: gimn27kr@interia.pl
tel./fax 655-09-89

Można dojechać do nas bezpośrednio autobusem linii 169, 469 i 107
W niedalekiej odległości znajduje się także przystanek linii 103, 144, 164, 173 oraz 179.