Góra Grosza 2013

Beznazwy-1

„Wiele nie mamy – ale wiemy, że są inni, którzy naszej pomocy potrzebują.
Pokazując uczniom, że można i należy się dzielić, pokazujemy, jacy jesteśmy naprawdę”.

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych
domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
Dzięki zebranym środkom wspieramy realizację reformy domów dziecka poprzez pomoc małym domom dla dzieci, w których prowadzone są działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny,
oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i planach pomocy ich rodzinom. Nie zmieniamy naszego stanowiska,
że najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina. Nie zabawki, komputery, modne ubrania lecz rodzina, w której dziecko może czuć się bezpiecznie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania,
może nawiązać przyjaźnie.
Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci mają
realną szansę wrócić do swojego domu i znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.
Po raz czternasty patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w  dniach 25 listopada – 6 grudnia 2013 roku.

Do tej pory udało się zebrać: 23 958 077,62zł!

Postarajmy się, aby w tym roku, tak kwota wzrosła również dzięki NAM! 

Comments are closed.