Informacja dla Uczniów klas III gimnazjum

EGZAMIN GIMNAZJALNY  KLAS III  odbędzie się  w dniach 10-12.04.2019r.

Uczniowie  klas trzecich przychodzą w tych dniach  na godz. 8:40,  ubrani są w strój galowy, mają przy sobie legitymację szkolną. Plecaki zostawiają w szatni. Do sali nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń.

Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej o godz. 8:50. Przed wejściem do sali uczniowie losują numer stolika.

Listy zdających w danej sali komisja zamieszcza na drzwiach sali.

Uczniowie po napisaniu I części egzaminu schodzą na przerwę do czytelni
i tam pozostają pod opieką dyżurujących nauczycieli do godz. 10.40, a następnie udają się do odpowiednich sal
.

II część egzaminu:

Uczniowie wracają do sal i zajmują swoje miejsca zgodnie z wylosowanym numerem stolika (jeżeli piszą w tej samej sali i w tej samej grupie uczniów, losowanie nie musi odbywać się po raz drugi). Po napisaniu II części egzaminu uczniowie wychodzą do domu.

Jeżeli uczeń skończy pisać egzamin przed końcem wyznaczonego czasu schodzi do czytelni. Uczniowie piszący w czasie podstawowym wychodzą ze szkoły 10.04. i 11.04. o godz.12.30, a 12.04. o godz. 12.00, natomiast w czasie wydłużonym wychodzą ze szkoły 10.04. i 11.04. o godz. 13.15, a 12.04. o godz. 12.30.

Przypominamy!

  • Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.
  • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  • Osoby  z  chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

w dniach 10-12.04.2019r.

  1.  Uczniowie  klas trzecich przychodzą w tych dniach  na godz. 8:40,  ubrani są w strój galowy, mają przy sobie legitymację szkolną. Plecaki zostawiają w szatni. Do sali nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń.

Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej o godz. 8:50. Przed wejściem do sali uczniowie losują numer stolika.

Listy zdających w danej sali komisja zamieszcza na drzwiach sali.

2. Uczniowie po napisaniu I części egzaminu schodzą na przerwę do czytelni
i tam pozostają pod opieką dyżurujących nauczycieli do godz. 10.40, a następnie udają się do odpowiednich sal
.

3. II część egzaminu:

Uczniowie wracają do sal i zajmują swoje miejsca zgodnie z wylosowanym numerem stolika (jeżeli piszą w tej samej sali i w tej samej grupie uczniów, losowanie nie musi odbywać się po raz drugi). Po napisaniu II części egzaminu uczniowie wychodzą do domu.

4. Jeżeli uczeń skończy pisać egzamin przed końcem wyznaczonego czasu schodzi do czytelni. Uczniowie piszący w czasie podstawowym wychodzą ze szkoły 10.04. i 11.04. o godz.12.30, a 12.04. o godz. 12.00, natomiast w czasie wydłużonym wychodzą ze szkoły 10.04. i 11.04. o godz. 13.15, a 12.04. o godz. 12.30.

        Przypominam!

  • Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.
  • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  • Osoby  z  chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
Comments are closed.