Klasa 2d była na lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym w Krakowie

Dzieci z klasy 2d były na wycieczce w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Odbyły tam lekcję muzealną o nazwie: „Łąka w Kościele? Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”.
Omówione zostały etapy powstawania witraży od szkicu, przez projekt, po gotowe dzieło. Projekty wykonawcze powstawały na podstawie swobodnych szkiców, najpierw niewielkich, aż po dokładnie przygotowany projekt i następnie tzw. karton w skali 1:1. Z kartonu odrysowuje się na kalkę techniczną linie, które wyznaczać będą podziały szkła, czyli rysunek linii ołowiu. Potem przez kalkę ołówkową przenosi się te linie na brystol, numerując jednocześnie, w celu późniejszej identyfikacji, każdą z przerysowywanych części. Później będą one stanowić szablony, na podstawie których zostaną wycięte szkiełka. Następnym istotnym etapem jest ustalenie ogólnej kolorystyki oraz podjęcie decyzji dotyczącej koloru szkła, z którego ma zostać wycięta każda z części. Przewodniczka pokazała dzieciom kolorowe witrażowe szybki i ołowiane spoiny. W rozmowie wspólnie uczestnicy doszli do charakterystyki materiałów (szkło – materiał delikatny, wrażliwy na wstrząsy, uszkodzenia, pęknięcia oraz nierówny, o różnej fakturze, z zatopionymi bąbelkami powietrza; ołowiane spoiny są elastyczne). Uczestnicy zajęć siedzieli w kole, ostrożnie podając sobie szybki z rąk do rąk.
Comments are closed.