Komunikat w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 szczególnie ważne jest uczulenie wszystkich uczniów, wychowanków, pracowników szkoły na przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem.
Planując wyjazdy za granicę  bezwzględnie należy zapoznać się z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/. Jest to szczególnie ważne w przypadku planowania wyjazdów  m.in. do Włoch. Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, nie zaleca się między innymi podróżowania do Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) oraz innych krajów.
Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczony jest komunikat dotyczący zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi
https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
Kuratorium Oświaty oraz Minosterstwo Edukacji proszą o stosowanie się do powyższych zaleceń. 

Źródło:

Kuratorium Oświaty w Krakowie – kliknij tutaj

Portal Edukacyjny Miasta Krakowa – kliknij tutaj

Główny Inspektorat Sanitarny – kliknij tutaj

 

Comments are closed.