Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – konkurs plastyczny

Dnia 3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.  Z tej okazji zachęcamy uczniów klas 0 – IV do udziału w konkursie na  plastycznym
Tytuł: RAZEM RAŹNIEJ – Jak pomóc osobie niepełnosprawnej
– praca indywidualna.
Wymagania: format max A3, forma dowolna – płaska.
Ocenie podlegać będzie:
•    zgodność z tematem konkursu,
•    oryginalność wykonania pracy,
•    pomysłowe i ciekawe ujęcie tematu,
•    estetyka wykonania pracy.
Prace należy składać do 29.11.2019r. do p. Doroty Baran-Flaszowskiej (sala 55), Anny Mrożkiewicz.
Zapraszamy do udziału w konkursie.
Dorota Baran-Flaszowska
Anna Mrożkiewicz
Comments are closed.