Statut

Zaktualizowany Statut naszej szkoły dostępny jest tutaj: 

Statut SPzOI 162 – stan na 12 września 2019 r. –  pobierz