Pilne – 10 kwietnia 2019r.

Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować, że po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z 9 kwietnia 2019 r. formalnie ZAWIESZAM wszystkie zajęcia dydaktyczne w Szkole w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa).

Na terenie Szkoły będą odbywać się zajęcia opiekuńcze w godz. 8.00-15.00 dla klas I-IV.

Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej mogą zjeść obiad w godz. 11.30-14.00.

O kolejnych decyzjach będę Państwa informować na bieżąco.

Dziękuję za wsparcie i życzliwość w odpowiedzi na przekazywane Państwu wiadomości.

Z poważaniem,
Maria Baran

Comments are closed.