Pilne – 11 kwietnia 2019r.

Szanowni Państwo,
Chciałam poinformować, że po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z 10 kwietnia 2019 r. formalnie ZAWIESZAM wszystkie zajęcia dydaktyczne w Szkole w dniu 11 kwietnia 2019 r. (czwartek).
Na terenie Szkoły będą odbywać się zajęcia opiekuńcze w godz. 8.00-15.00.
Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej mogą zjeść obiad w godz. 11.30-14.00.
O kolejnych decyzjach będę Państwa informować na bieżąco.
Dziękuję za wsparcie i życzliwość w odpowiedzi na przekazywane Państwu wiadomości.
Z poważaniem,
Maria Baran
Comments are closed.