Pilne: 8 kwietnia 2019 r. – strajk

Szanowni Państwo,

            W dniu wczorajszym, przez mobidziennik, poinformowałam Państwa o przystąpieniu Pracowników SPzOI 162 w Krakowie do akcji strajkowej. Z uwagi na brak możliwości zapewnienia Państwa Dzieciom opieki, co może zagrozić bezpośrednio ich zdrowiu, zmuszona jestem zawiesić wszystkie zajęcia w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek): nie będzie lekcji, zajęć świetlicowych ani innych zajęć planowanych na ten dzień.

W związku z powyższym w poniedziałek Dzieci pozostają pod Państwa opieką.

Przypominam, że Rodzice Dzieci do lat ośmiu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły. Poniżej linki do dokumentów, które należy wypełnić starając się o taki zasiłek:

 Oświadczenie: ZAS – 36 – kliknij tutaj

 Wniosek: Z-15A – kliknij tutaj

Dzień 8 kwietnia 2019 r. dostarczy mi aktualnych informacji na temat skali strajku w naszej Szkole, dlatego decyzje dotyczące kolejnych dni będę podejmować w poniedziałek.

Bardzo Państwa proszę o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej Szkoły oraz wiadomości przesyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Sytuacja jest dynamiczna, dlatego musimy być przygotowani na różne scenariusze.

Proszę Państwa o wyrozumiałość i życzliwość w tej niezwykle trudnej społecznej sytuacji.

Z poważaniem,
Maria Baran
Dyrektor SPzOI 162
Comments are closed.