Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” – 7 września 2018