Rekrutacja – aktualizacja 18.03.2020

W trakcie zawieszenia zajęć w szkołach rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych odbywa się tylko drogą elektroniczną.
Do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane wnioski można przesyłać do przedszkoli i szkół podstawowych także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.
Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.  (Źródło: Portal Edukacyjny Miasta Krakowa)
POLECENIE Nr 11/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO w sprawie zasad postępowania w trakcie rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny
Szczegóły dot. zapisów w zakładce:
Prosimy o wyrozumiałość i sprawdzanie kolejnych informacji.
Comments are closed.