Rekrutacja

Bardzo prosimy o zapoznanie się z:

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 147/2018

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

ZMPK_2018_147

Zarządzenie_terminarz_2018 – do oddziałów przedszkolnych

Zarządzenie_terminarz_2018 – do klas pierwszych

2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 148/2018

w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, powstałych z przekształcenia gimnazjów

ZMPK_2018_148