Samorząd Uczniowski

rok szkolny 2018/2019:

Samorząd Uczniowski kl. IV – VIII

Przewodniczący: 
Z-ca przewodniczącego: 
Skarbnik: 
Sekretarz: 

Opiekunowie SU: 

 

Mały Samorząd Uczniowski kl. I – III

Przewodniczący:
Z-ca przewodniczącego:
Członkowie: 

Opiekunowie Małego SU: