Spotkanie dla Rodziców Uczniów cudzoziemskich w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie

21 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie zostało zorganizowane spotkanie dla Rodziców naszych uczniów, którzy przybyli do Polski z zagranicy. W szkole są to głównie uczniowie z Ukrainy, ale również Białorusi, Gruzji czy Mołdawii. Rodzice otrzymali pisemne zaproszenia od Dyrekcji napisane w ojczystych językach. Bardzo licznie przybyli Rodzice, wychowawcy i nauczyciele, specjaliści z zespołu psychologiczno – pedagogicznego, nauczycielka biblioteki. W spotkaniu wzięła udział Pani Urszula Majcher – Legawiec doradca metodyczny do spraw wielokulturowości w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie. Wsparciem od strony językowej służyła Asystentka Pani Maria Struhanets oraz nauczycielka świetlicy Pani Julia Sinicyna.
Głos zabrały kolejno Pani Dyrektor Maria Baran, zastępczynie Dyrektora – Pani Dorota Niedośpiał i Pani Elżbieta Adamkiewicz. Omówiły one szereg ważnych kwestii związanych bezpośrednio z funkcjonowanie uczniów w szkole, obowiązkami, prawami, zakresem pomocy, jaka może być uczniom udzielona. Z uwagi na bariery językowe i fakt, że uczniowie zapisywani są do szkoły również w trakcie roku szkolnego zdarza się, że wiele spraw jest niejasnych dla rodziców. Rodzice z uwagą wysłuchali też wystąpienia Pani Struhanets – Asystentki. Mogli przekonać się, jak bardzo zależy jej na dobrym i funkcjonowaniu ich dzieci w szkole, które nie jest możliwe bez pomocy rodziców.
Bardzo ważną częścią spotkania było wystąpienie Pani Urszuli Majcher – Legawiec. Jako specjalista i osoba znająca najlepiej problemy i potrzeby środowiska udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wiele pytań. Uświadomiła też zgromadzonym Rodzicom jak od strony psychologicznej funkcjonują ich dzieci w tym trudnym dla całej rodziny momencie migracji. Udzieliła wskazówek, gdzie można uzyskać konkretna pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów.
Rodzice mieli czas na spokojną rozmowę z Nauczycielami lub Dyrekcją, mogli również porozmawiać między sobą i zwyczajnie poznać się. Ta część upłynęła w bardzo miłej atmosferze, przy herbacie i ciastkach, w spokojnym klimacie. Na pewno spotkanie takie miało sens i było potrzebne zarówno Rodzicom, jak i Nauczycielom.

Comments are closed.