Święto Patrona Szkoły

       Patron – opiekun, protektor, osoba roztaczająca opiekę, darzona wielkim szacunkiem, której imię jest nadawane jakiejś instytucji np. szkole.

Dnia 18 listopada 2019r. odbył się apel Małego Samorządu Uczniowskiego. W tym dniu świętowaliśmy Dzień Patrona naszej Szkoły. Jest nim Władysław Szafer –  polski botanik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor krakowskiego Ogrodu Botanicznego, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Naśladując naszego patrona Mały Samorząd Uczniowski zaproponował kolegom i koleżankom zakładanie szaferowych klasowych ogródków, o które trzeba będzie dbać przez cały rok szkolny. W czerwcu zostanie zorganizowana wystawa szaferowych ogródków, na której będziemy mogli je oglądać i podziwiać.
Wszystkie klasy chętnie podjęły się tego zadania! W przygotowanych pojemnikach dzieci posadziły otrzymane rośliny. Były to sukulenty, czyli rośliny, które nie wymagają zbyt wiele, ale tak jak nasze środowisko potrzebują uwagi, troski i ochrony!
Trochę informacji o naszym Patronie: Władysław Szafer –  polski botanik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor krakowskiego Ogrodu Botanicznego, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie. W 1914 wstąpił jako podoficer do polskiego Legionu Wschodniego,  po odmowie złożenia przysięgi cesarzowi został zdegradowany  i wcielony  do armii austriackiej. Od 1917 do 1960 wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, W czasie okupacji niemieckiej został zwolniony ze stanowiska. Władysław Szafer pełnił funkcję rektora tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, po wojnie znów objął stanowisko dyrektora Instytutu.
Zajmował się ochroną przyrody, florystyką, paleobotaniką, geografią roślin.  Był współtwórcą polskich parków narodowych, inicjatorem odtworzenia populacji żubra w Puszczy Białowieskiej, uczestniczył  w tworzeniu Międzynarodowego Biura Ochrony Przyrody w Brukseli, przekształconego później w Światową Unię Ochrony Przyrody. W 1935 r. zastosował po raz pierwszy metodę map izopolowych w interpretacji rozprzestrzenienia drzew. Metoda ta weszła do nauki światowej. Autor opublikował około 700 publikacji, z czego 473 pozycji dotyczy ochrony przyrody.
Był jednym ze światowych pionierów ochrony przyrody. Z jego inicjatywy lub przy czynnym wsparciu powstały parki narodowe: Pieniński Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy, Świętokrzyski  Park Narodowy, Babiogórski  Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, a także wiele rezerwatów i pomników przyrody. Dążył do stworzenia naukowych podstaw ochrony przyrody. Jednym z pierwszych na świecie podręczników z tej dziedziny było 2-tomowe dzieło zbiorowe „Ochrona przyrody i jej zasobów. Problemy i metody”, przetłumaczone na j. angielski i wydane w skróconej wersji jednotomowej. Był autorem ponad 100 publikacji z zakresu historii botaniki.
Zmarł 16 listopada 1970 roku. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
Comments are closed.