Szaferki mówią bez usterki

Od stycznia do czerwca 2018 roku odbywały się w naszej szkole w oddziale “01”grupowe zajęcia logopedyczne według autorskiego programu  napisanego przez neurologopedę mgr Marię Petriczek pt. Szaferki mówią bez usterki”.

Cotygodniowe zajęcia kształtujące mowę służyły zapobieganiu i powstawaniu deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych  dziecka oraz stymulowaniu jego rozwoju w taki sposób, by potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem.

Zajęcia te prowadzone w formie zabawy pomagały w szczególności w:

  • wykształceniu postawy komunikacyjnej,
  • usprawnieniu motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych,
  • utrwaleniu poprawnego wzorca artykulacyjnego,
  • usprawnieniu funkcji mających wpływ na rozwój mowy (pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej i myślenia),
  • rozwijaniu zasobu słownictwa i umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym,
  • usprawnianiu małej motoryki potrzebnej dla pisma.

Comments are closed.