Szkolne debaty Samorządu Uczniowskiego

Szkolne debaty  SU są organizowane od trzech lat i cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. W tym roku szkolnym odbyły się aż trzy takie spotkania, uczestniczyli w nich uczniowie wyznaczani przez wychowawców. Pierwsze spotkanie, pod hasłem „Patriotyzm dawniej i dziś”, wpisało się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Uczniowie mieli okazję wymienić się poglądami na temat tego, jak przez wieki naszej historii zmieniało się pojęcie „patriotyzm”. Uczestnicy debaty wykazali się imponującą wiedzą historyczną oraz bardzo dojrzałym podejściem do kwestii narodowych. Okazało się także, podobnie jak podczas kolejnej debaty -”Moc dobrego słowa”, że dzieci są uważnymi obserwatorami oraz ludźmi, którzy kierują się wyraźnym systemem wartości wpojonym przez rodziców, nauczycieli i wychowawców.  Podczas drugiej debaty pojawiła się idea promowania, nagradzania uczniów, którzy wyróżniają się kulturą słowa, postawą wobec innych oraz utworzenia grupy wsparcia dla osób, które są odrzucane przez  koleżanki i kolegów ze swoich klas.  Owocne okazało się także  trzecie spotkanie dotyczące kwestii bezpieczeństwa  w szkole. Rozmawiano na temat różnych sytuacji szkolnych, które mogą zagrażać zdrowiu , a nawet  życiu dzieci i pracowników szkoły. Uczniowie zwrócili uwagę na nieprzestrzeganie szkolnych regulaminów dotyczących m.in. zasad poruszania się z właściwą prędkością i w odpowiednim kierunku na wyznaczonych klatkach schodowych, odpowiedniego korzystania ze stołówki  szkolnej, z toalet i sal gimnastycznych. Bardzo mocno wybrzmiała potrzeba samokontroli oraz ścisłej współpracy z nauczycielami w  kwestiach bezpieczeństwa.  Wszystkie debaty prowadzone były przez opiekuna SU – p. Małgorzatę Jasiówkę – Goniakowską. Krótkie pokazy slajdów rozpoczynające kolejne spotkania przygotowywane były przez uczennice z klasy 8c – Ninę Janczurę i Alicję Rzepę. Wnioski z debat przekazywane były dyrekcji i wszystkim nauczycielom.
Comments are closed.