Wolontariusze pomagają

Wolontariusze pomagają w paździenikowo – listopadowych uroczystościach:

26.11.2018r. Jubileusz XX – lecia Szkoły,

8.11.2018r. „Śniadanie daje moc”

9.11.2018r. bicie rekordu w śpiewaniu hymnu narodowego.

Comments are closed.