Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca br. szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

W dniach 12 i 13 marca br. zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej, nasza szkoła będzie prowadziła wyłącznie zajęcia opiekuńcze, tylko w szczególnych przypadkach, dla tych uczniów, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki. Zajęcia opiekuńcze będą się odbywały w godz. 6.30 – 17.00.

O poniedziałku 16 marca do 25 marca uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Rodzicu,

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • zadbaj o to, aby przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznaczała dni wolnych od nauki;
 • zachęcaj dziecko, aby korzystało z materiałów do samodzielnej pracy, przesyłanych przez nauczycieli poprzez mobidziennik;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • sprawdzaj systematycznie pocztę w dzienniku elektronicznym, gdzie Twoi Nauczyciele mogą zamieszczać materiały do samodzielnej pracy w domu;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Szczegółowe informacje na stronach MEN oraz Portalu Edukacyjnym Miasta Kraków:
https://www.krakow.pl/aktualnosci/238009,2116,komunikat,zawieszone_zajecia_w_szkolach_i_przedszkolach.html?_ga=2.27810229.809209831. 1583925377-137894779.1583925377

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Comments are closed.