IV TURNUS   /15-19 lipca 2024r./

Zajęcia od godz. 8.00 do godz. 16.00,  obiad około godz. 14.00

W czasie wyjść każde dziecko musi mieć ze sobą legitymację szkolną!

Ze względów organizacyjnych oraz pogodowych plan może ulec zmianom.

Podczas upałów wszystkie dzieci obowiązuje nakrycie głowy!

 

15 lipca (poniedziałek) – zbiórka o godz. 8.30  /wszystkie grupy/

Zajęcia integracyjne w grupach. Gry i zabawy sportowe. Jak zrobić świeczkę? – warsztaty rękodzieła artystycznego. Spotkanie z gadami – pokaz i pogadanka ZOO Ventura.

16 lipca  (wtorek) – zbiórka o godz. 8.30  /wszystkie grupy/

Wyjście do sali zabaw AMPA

17 lipca (środa) – zbiórka o godz. 8.30 /wszystkie grupy/

Wyjście do Muzeum Inżynierii Miejskiej – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy Miasto Technoczułość oraz warsztaty Będę naukowczynią! Będę Naukowcem!

18 lipca (czwartek) – zbiórka o godz. 8.30 /wszystkie grupy/

Muzeum Regionalne PTTK w Dobczycach – zwiedzanie zamku oraz skansenu. Spacer do zapory nad Jeziorem Dobczyckim.

19 lipca (piątek) – zbiórka o godz. 8.30 /wszystkie grupy/

Wyjście do kina w CH Bonarka

Podział na grupy:

  • grupa 1 /1b, 1c, 2b/ 56                                      p. E. Jałocha + p. M. Majewska
  • grupa 2 /1a, 1d, 1e/ świetlica górna            p. A. Górska + p. M. Reklińska
  • grupa 3 /0, 2a, 2d, klasy 3 i 4 / sala 53     p. A. Pankiewicz + p. U. Król

 Kierownik akcji: Violetta Reklińska