Biblioteka

mgr Małgorzata Bajer: nauczyciel – bibliotekarz, nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Ejgierd-Aksamit: nauczyciel – bibliotekarz, nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Kuglarz: nauczyciel – bibliotekarz, nauczyciel dyplomowany

Godziny otwarcia biblioteki

 

poniedziałek 8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 15.00
środa 8.00 – 15.00
czwartek 8.00 – 15.00
piątek 8.00 – 13.30

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SPzOI NR 162

 I Prawa i warunki korzystania.

 1. Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
 3. Każdy czytelnik obowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i go przestrzegać.
 4. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do końca maja każdego roku szkolnego.
 5. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do 10 czerwca.
 6. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą obowiązani są do zwrócenia wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 7. W bibliotece należy zachować ciszę.

II Wypożyczenia książek.

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Nie można wypożyczonych książek przekazywać osobom postronnym.
 3. Jednorazowo można pożyczyć:
  – w klasach I-III 2 książki na okres dwóch tygodni,
  – w klasach IV-VI 3 książki na okres 3 tygodni.
 4. Czytelnik może prosić o prolongowanie terminu zwrotu o kolejne 2 tygodnie.

III Poszanowanie książek

 1. Czytelnik odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie książek.
 2. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w oprawie, w czystym i suchym miejscu.
 3. Za zagubioną lub zniszczoną książkę Czytelnik jest obowiązany odkupić, albo dostarczyć inną wskazaną przez bibliotekarza.
 4. Książki należy szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.
 2. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami.
 3. Nie można wnosić na teren czytelni żywności.
 4. Torby i teczki należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. Każdy korzystający z czytelni zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 6. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
 7. Dostęp do zbiorów jest wolny.
 8. W czytelni należy zachować ciszę.
 9. W czasie zajęć prowadzonych w bibliotece lub trwania prac zleconych przez dyrektora szkoły czytelnia jest nieczynna.
 10. Uczniowie zapisani do świetlicy powinni tam zgłosić swoją obecność na terenie szkoły i dopiero wówczas za zgodą nauczyciela świetlicy wyjść do czytelni.

Regulamin udostępniania podręczników

Regulamin udostępniania podręczników można pobrać STĄDRegulamin wypożyczania i udostępniania podręczników 2018-19

Formy pracy biblioteki

 • Konkursy: czytelnicze i plastyczne
 • Spotkania autorskie
  Biblioteka organizuje spotkania autorskie z ulubionymi autorami czytelników. W ostatnim czasie zorganizowano spotkania autorskie z:
  Franciszkiem Klimkiem – poetą
  Janem Pawlickim – wydawcą
  Beatą Ostrowicką – pisarką powieści dla dzieci
  Karolem Kozłowskim – poetą
  Zygmuntem Skibickim – pisarzem i podróżnikiem, autorem „Szkoły Turystyki górskiej”
  Wiesławem Drabikiem – poetą
  Dariuszem Fijałkowskim – poetą i pisarzem
 • Waldemarem Cichoniem – pisarzem

Praca z uczniem mającym problemy w nauce

 • Praca z uczniem mającym trudności w czytaniu – zajęcia indywidualne
 • Dobór literatury do potrzeb czytelnika
 • Prowadzenie zajęć wspomagających motywacje do nauki

Praca z uczniem zdolnym

 • Przygotowywanie materiałów i zestawów książek do konkursów
 • Dyskusje o książkach i jej funkcji
 • Organizowanie warsztatów tematycznych, dotyczących książki

Działalność informacyjna

 • Stałe wzbogacanie księgozbioru
 • Katalogowanie komputerowe księgozbioru
 • Udostępnianie komputerów z dostępem do Internetu w ramach Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

Księgozbiór

Obejmuje ponad 16 tysięcy pozycji, w tym:

Rodzaj księgozbioru

 • Książki – literatura dla dzieci i młodzieży, beletrystyka, literatura popularno-naukowa, lektury, literatura pedagogiczna, podręczniki, słowniki, encyklopedie, leksykony
 • Czasopisma – pedagogiczne, dziecięce i młodzieżowe, popularne
 • Multimedia – płyty DVD i CD, encyklopedie multimedialne, przedmiotowe programy edukacyjne, „Nauka Mimo Woli”

Księgozbiór podręczny

 • encyklopedie
 • słowniki
 • informatory
 • bibliografie
 • albumy

Czasopisma

 • National Geographic,
 • National Geographic „Odkrywca”,
 • Poznaj Świat,
 • Wally Zwiedza Świat,
 • Victor,
 • Victor Junior,
 • Świerszczyk,
 • O.K.,
 • Gazety Wojenne.

Multimedia

 • płyty DVD, CD, CD-R

 

Projekty

 1. Rządowy Program „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

Program „Książki naszych marzeń” realizowany jest w roku szkolnym 2015/2016. Przede wszystkim umożliwił on zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Nasza biblioteka pozyskała 2.170 zł, za które zakupiono książki wybrane w głosowaniu przez uczniów naszej szkoły.

rok szkolny 2019/2020
Sprawozdanie z działań podjętych w ramach NPRCZ – kliknij tutaj