2020/2021

01.09.2020 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego
03.09.2020 r. – Zebranie z Rodzicami uczniów oddziałów 0-III, VI i VII. Zebrania z rodzicami w świetlicy.
10.09.2020 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej. Zebranie z Rodzicami uczniów oddziałów IV, V i VIII
14.10.2020 r. – Ślubowanie klas pierwszych oraz Oddziału Przedszkolnego.
21.10.2020 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów 0-III
22.10.2020 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów IV –VIII
02.11.2020 r. – Dzień zaduszny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.12.2020 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów 0-III
03.12.2020 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów IV –VIII
23 – 31.12.2020 r. – Zimowa przerwa świąteczna
04 – 17.01.2021 r. – Ferie zimowe
26.01.2021 r. – Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania
27.01.2021 r. – Klasyfikacyjne Zebranie Rady Pedagogicznej klas 0-VIII
27.01.2021 r. – Zebranie z Rodzicami uczniów oddziałów 0-III, VI i VII
28.01.2021 r. – Zebranie z Rodzicami uczniów oddziałów IV, V i VIII
29.01.2021 r. – Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego