2022/2023

01.09.2022 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023
08.09.2022 r. – Zebranie z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII.
——————  –  Zebrania z Rodzicami w świetlicy.
13.10.2022r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów 0-VIII
14.10.2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
31.10.2022r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
01.11.2022 r. – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
09.11.2022r. – Zebrania z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII.
11.11.2022 r. – Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
08.12.2022 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów 0-VIII.
23-31.12.2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna
25.01.2023 r. – Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
26.01.2023 r. – Zebrania z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII.
30.01-12.02.2023 r. – Ferie zimowe
21, 22, 23.02.2023 r. – Próbny egzamin ósmoklasisty
23.02.2023 r. – Dzień Otwarty Szkoły
09.03.2023 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów 0-VIII.
06-11.04.2023 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
13.04.2023 r. – Zebrania z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII.
02, 04, 05.05.2023 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych
11.05.2023 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów 0-VIII.
23-24-25.05.2023 r. – Egzamin ósmoklasisty
27.05.2023 r. – Piknik Rodzinny
07.06.2023 r. – Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o przewidywanych rocznych  ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
07.06.2023 r. – Zebrania z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII.
08.06.2023 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych.
09.06.2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23.06.2023 r. – Zakończenie roku szkolnego kl. O-VIII
24.06-31.08.2023 r. – Ferie letnie