2023/2024

04.09.2023 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023-2024
07.09.2023 r. – Zebranie z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII. Zebrania z Rodzicami w świetlicy
06.10.2023 r. – Ślubowanie klas pierwszych.
13.10.2023 r. – Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej
01.11.2023 r. – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
02.11.2023 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej
09.11.2023 r. – Zebrania z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII
14.12.2023 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów 0-VIII
23-31.12.2023 r. – Zimowa przerwa świąteczna
24.01.2024 r. – Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania
25.01.2024 r. – Zebrania z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII
30.01-01.02.2024 r. – Próbne Egzaminy Ósmoklasistów
12.02-25.02.2024 r. – Ferie zimowe
28.03-02.04.2024 r.Ferie świąteczne
29.04.2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej
30.04.2024 r.
– Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej
02.05.2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej
09.05.2024 r. – Konsultacje z rodzicami kl. I – VIII i oddziałów przedszkolnych
14,15,16.05.2024 r. – Egzamin Ósmoklasisty
25.05.2024 r. – Piknik Rodzinny
30.05.2024 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
31.05.2024 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej
06.06.2024 r.
– Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania
06.06.2024 r. – Zebrania z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII
14.06.2024 r. – Komers klas ósmych
21.06.2024 r. – Zakończenie roku szkolnego