2023/2024

04.09.2023 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023-2024
07.09.2023 r. – Zebranie z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII. Zebrania z Rodzicami w świetlicy
06.10.2023 r. – Ślubowanie klas pierwszych.
13.10.2023 r. – Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej
01.11.2023 r. – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
02.11.2023 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej
09.11.2023 r. – Zebrania z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII
14.12.2023 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów 0-VIII
23-31.12.2023 r. – Zimowa przerwa świąteczna
24.01.2024 r. – Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania
25.01.2024 r. – Zebrania z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII
12.02-25.02.2024 r. – Ferie zimowe