2020/2021

01.09.2020 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego
03.09.2020 r. – Zebranie z Rodzicami uczniów oddziałów 0-III, VI i VII. Zebrania z rodzicami w świetlicy.
10.09.2020 r. – Zebranie Rady Pedagogicznej. Zebranie z Rodzicami uczniów oddziałów IV, V i VIII
14.10.2020 r. – Ślubowanie klas pierwszych oraz Oddziału Przedszkolnego.
21.10.2020 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów 0-III
22.10.2020 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów IV –VIII
02.11.2020 r. – Dzień zaduszny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.12.2020 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów 0-III
03.12.2020 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów IV –VIII
23 – 31.12.2020 r. – Zimowa przerwa świąteczna
04 – 17.01.2021 r. – Ferie zimowe
26.01.2021 r. – Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania
27.01.2021 r. – Klasyfikacyjne Zebranie Rady Pedagogicznej klas 0-VIII
27.01.2021 r. – Zebranie z Rodzicami uczniów oddziałów 0-III, VI i VII
28.01.2021 r. – Zebranie z Rodzicami uczniów oddziałów IV, V i VIII
29.01.2021 r. – Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego

od 25.02. 2021 – Wirtualny Dzień Otwarty Szkoły kl. I – III i oddziału przedszkolnego – interaktywna prezentacja na stronie szkoły
11.03.2021 – Konsultacje z rodzicami kl. I – VIII i oddziału przedszkolnego, godz. 17.00 – 18.30
17, 18, 19. 03.2021 – Próbny egzamin ósmoklasisty
01-6.04.2021 – Przerwa świąteczna
15.04.2021 – Konsultacje dla rodziców kl. I -VIII i oddziału przedszkolnego, godz. 17.00 – 18.30
28, 29, 30.04 2021 – Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej
13.05.2021 – Zebrania z rodzicami kl. I – VIII i oddziału przedszkolnego, godz. 17.00 i 18.00
25, 26, 27.05.2021 – EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW – dni wolne od zajęć dydaktycznych
29.05.2021 – Piknik rodzinny (?)
03.06.2021 – Boże Ciało
08.06.2021 – Koncert charytatywny w NCK (?)
10.06.2021 – Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania
Zebrania z rodzicami klas 0-VIII – podsumowanie pracy szkoły i klasy, godz. 17.00 i 18.00
17.06.2021 – Klasyfikacyjne Zebranie Rady Pedagogicznej klas 0-VIII, godz. 16.00
25.06.2021 – Zakończenie roku szkolnego kl. 0-VIII