2021/2022

01.09.2021 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego
09.09.2021 r. – Zebranie z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII.
——————  –  Zebrania z rodzicami w świetlicy.
13.10.2021 r. – Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej
14.10.2021 r. – Ślubowanie klas pierwszych oraz Oddziałów Przedszkolnych
– godz. 9.00 – klasy 1a, 1c, 01
– godz. 10.30. – klasy 1b, 1d, 02
14.10.2021 r. – Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
28.10.2021 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów 0-VIII
02.11.2021r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
12.11.2021r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
02.12.2021 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów 0-VIII
23 – 31.12.2021 r. – Zimowa przerwa świąteczna
12.01.2022 r. – Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
13.01.2022 r. – Klasyfikacyjne Zebranie Rady Pedagogicznej klas 0-VIII
13.01.2022 r. – Zebranie z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII
14.01.2022 r. – Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego
17-30 stycznia 2022r. – Ferie zimowe