2021/2022

01.09.2021 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego
09.09.2021 r. – Zebranie z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII.
——————  –  Zebrania z rodzicami w świetlicy.
13.10.2021 r. – Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej
14.10.2021 r. – Ślubowanie klas pierwszych oraz Oddziałów Przedszkolnych
– godz. 9.00 – klasy 1a, 1c, 01
– godz. 10.30. – klasy 1b, 1d, 02
14.10.2021 r. – Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
28.10.2021 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów 0-VIII
02.11.2021r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
12.11.2021r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
02.12.2021 r. – Konsultacje dla Rodziców oddziałów 0-VIII
23 – 31.12.2021 r. – Zimowa przerwa świąteczna
12.01.2022 r. – Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
13.01.2022 r. – Klasyfikacyjne Zebranie Rady Pedagogicznej klas 0-VIII
13.01.2022 r. – Zebranie z Rodzicami uczniów oddziałów 0-VIII
14.01.2022 r. – Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego
17-30 stycznia 2022r. – Ferie zimowe

15,16,17.02.2022 r. – Próbny egzamin ósmoklasisty
24.02.2022 r. – Dzień Otwarty Szkoły – oprowadzanie rodziców po szkole – w małych grupach
10.03.2022 r. – Konsultacje z rodzicami kl. I – VIII i oddziałów przedszkolnych, godz. 17.00 – 18.30
14-19.04.2022 r. – Przerwa świąteczna
21.04.2022 r. – Konsultacje z rodzicami kl. I – VIII i oddziałów przedszkolnych, godz. 17.00 – 18.30
29.04.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia opiekuńcze w świetlicy.
02.05.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia opiekuńcze w świetlicy.
12.05.2022 r. – Zebrania z rodzicami kl. I – VIII i oddziału przedszkolnego, godz. 17.00 i 18.00
24,25,26.05.2022 r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW
08.06.2022 r. – Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania
………………………– Zebrania z rodzicami klas 0-VIII – podsumowanie pracy szkoły i klasy, godz. 17.00 i 18.00
16.06.2022 r. – Boże Ciało –dzień wolny od zajęć dydaktyczno- opiekuńczych.
17.06.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia opiekuńcze w świetlicy.
24.06.2022 r. – Zakończenie roku szkolnego kl. 0-VIII