PREZYDIUM RADY RODZICÓW

na rok szkolny 2019/20:

Przewodniczący: Monika Zielnik

Z-ca Przewodniczącego: Michał Momot
Skarbnik: Barbara Cieślak
Sekretarz: Elżbieta Płatek-Lis
Członkowie: Mariusz Żywicki
Magdalena Gościńska
Katarzyna Wielgosz-Misiura
Marek Madej
Agnieszka Daniec

AKTUALNOŚCI

Nr konta Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie
ul. Stojałowskiego 31
30-611 Kraków
55102028920000560200157669

Szanowni Rodzice!
Pytania i sugestie do Rady Rodziców
proszę kierować na adres:
szkola162@gmail.com