PREZYDIUM RADY RODZICÓW

na rok szkolny 2022/23:

Przewodnicząca: Monika Zielnik

Z-ca Przewodniczącego: Michał Momot
Skarbnik: Joanna Borzęcka-Klec
Sekretarz: Izabela Furlaga

Członkowie:

   • Magdalena Gościńska
   • Katarzyna Wielgosz-Misiura
   • Marcin Socha
   • Justyna Smoter
   • Marek Madej
   • Katarzyna Storzysz-Korcyl

AKTUALNOŚCI

Nr konta Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie
ul. Stojałowskiego 31
30-611 Kraków
55102028920000560200157669

Szanowni Rodzice!
Pytania i sugestie do Rady Rodziców
proszę kierować na adres:
szkola162@gmail.com