PREZYDIUM RADY RODZICÓW

na rok szkolny 2020/21:

Przewodnicząca: Monika Zielnik

Z-ca Przewodniczącego: Michał Momot
Skarbnik: Barbara Cieślak
Sekretarz: Magdalena Gościńska
Członkowie: Dorota Królikowska-Ochwat
Katarzyna Wielgosz-Misiura
Elżbieta Płatek-Lis
Anna Długosz
Agnieszka Załuska
Agnieszka Sidzińska
Marek Madej
Wojciech Fortuna

AKTUALNOŚCI

Nr konta Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie
ul. Stojałowskiego 31
30-611 Kraków
55102028920000560200157669

Szanowni Rodzice!
Pytania i sugestie do Rady Rodziców
proszę kierować na adres:
szkola162@gmail.com