Projekt „MURAL – Wzajemne zrozumienie, szacunek oraz uczenie się”

9 grudnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa [...]