Wolontariat na 162%

Strona główna/Wolontariat na 162%
Wolontariat na 162%2022-09-20T22:51:32+02:00

NASZE DZIAŁANIA

WOLONTARIAT NA 162 % to inicjatywa zrzeszająca już od kilku lat uczniów naszej szkoły. Celem jest świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolny Wolontariat na 162 % jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Ma na celu rozwijanie wśród dzieci postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości  i bezinteresowności, kształtowanie postaw prospołecznych, aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

Aby być dobrym wolontariuszem trzeba posiadać:

  • dużo optymizmu i chęci do działania;
  • motywację do niesienia pomocy potrzebującym;
  • umiejętność wygospodarowania wolnego czasu;
  • odwagę, empatię i otwartość;
  • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
  • wysoką kulturę osobistą.

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne. Dlatego uczniowie podejmują działania charytatywne, o charakterze organizacyjno–porządkowym i rekreacyjno–sportowym. Bardzo często wolontariusze włączają się w akcje pomocy swoim kolegom i koleżankom w nauce, aktywnie wspierają działania biblioteki szkolnej szerząc idee czytelnictwa. Dbają o plastyczną stronę szkoły, szczególnie w świetlicy.

W obecnym roku szkolnym uczniowie wolontariatu włączyli się w całoroczną akcję fundacji „Alma Spei” – „Szkoła z pasją pomagania”. To całościowy program profilaktyczno-edukacyjny dla szkół podstawowych. W trakcje jego trwania uczniowie realizują poszczególne zadania wyznaczone przez organizatorów takie jak: kiermasz bożonarodzeniowy, akcja mikołajowa, „Pieluszka dla zajączka”, „Na nartach po uśmiech”, pomoc socjalna dla konkretnej rodziny.

W poprzednich latach WOLONTARIAT NA 162 % współpracował w Polską Akcją Humanitarną „PAH” realizując zadania przez tą organizację powierzone.

WOLONTARIAT NA 162 % to również działania edukacyjne. Uczniowie bardzo często biorą udział w organizowanych dla nich szkoleniach z instytucjami i stowarzyszeniami wolontarystycznymi podnosząc swoją świadomość  i doświadczenie.

W tym roku szkolnym szkoła posiada ponad 120 wolontariuszy.

NA 162%

Przejdź do góry