O nas2022-02-10T18:16:30+01:00

SZKOŁA PODSTAWOWA z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 162 im. Władysława Szafera w Krakowie jest placówką przyjazną uczniom. To miejsce bezpiecznego, radosnego wzrastania i twórczego rozwoju dzieci, tutaj każdy osiągnie sukces na miarę swoich możliwości ponieważ gwarantujemy dostosowanie metod, form i tempa pracy do wieku i możliwości psychofizycznych uczniów.
Prowadzimy zajęcia w klasach ogólnych i integracyjnych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zapewniamy fachową opiekę zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

DYSPONUJEMY BOGATĄ I DOBRZE WYPOSAŻONĄ BAZĄ LOKALOWĄ:

 • przestronne, jasne i czyste sale i pracownie,
 • trzy nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe,
 • internetowe centrum informacji multimedialnej,
 • dwie sale gimnastyczne,
 • sala zabaw
 • sala taneczno-baletowa,
 • klasopracownie przyrodnicze,
 • pracownie językowe, w których uczniowie uczą się w kilkunastoosobowych grupach,
 • pracownie muzyczna, plastyczna i techniczna,
 • sale dla klas integracyjnych,
 • gabinet psychologa szkolnego,
 • gabinet pedagoga szkolnego,
 • gabinety rewalidacji,
 • gabinet terapii pedagogicznej,
 • gabinet logopedy wyposażony w specjalistyczny sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej,
 • trzy świetlice szkolne, w tym oddzielna dla oddziału przedszkolnego.

KSZTAŁCIMY NOWOCZESNE UMIEJĘTNOŚCI:

 • współpraca w grupie,
 • przedsiębiorczość,
 • języki obce,
 • kreatywność,
 • programowanie,
 • asertywność,
 • autoprezentacja.

REALIZUJEMY RÓŻNORODNE DZIAŁANIA WSPIERAJACE EDUKACJĘ M.IN.:

 • „LEPSZA SZKOŁA” – ogólnopolski projekt edukacyjno-matematyczny,
 • „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” – ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej,
 • „WOLONTARIAT NA 162%” – szkolny program społeczny,

REALIZUJEMY MIĘDZYNARODOWE I OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY I PROJEKTY M.IN.:

 • „eTWINNING” – międzynarodowy, językowy projekt społeczno-edukacyjny,
 • „CZYTAM Z KLASĄ” – międzynarodowy program czytelniczy,
 • „MISTRZOWIE KODOWANIA” – ogólnopolski program edukacyjno-informatyczny,
 • „READ_ON!” – ogólnopolski projekt edukacji czytelniczo-językowej.

PRACUJEMY W OPARCIU O PROGRAMY AUTORSKIE ORAZ INNOWACJE PEDAGOGICZNE M.IN:

 • „ŻYWE OBRAZY-ARTYŚCI W ŚWIECIE PEDAGOGIKI!” – autorski projekt artystyczny w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego -„Działalność Upowszechniająca Naukę”,
 • „PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ I PATRIOTYCZNEJ” – autorski program edukacyjno-społeczny,
 • „OBSERWATORZY, POECI, REPORTERZY” – autorska innowacja pedagogiczna,
 • “ANGIELSKI EKOLOGICZNIE” – autorska innowacja pedagogiczna,
 • „ANGIELSKI Z HISTORIĄ I KULTURĄ” – autorska innowacja pedagogiczna,
 • „MATEMATYKA PO ANGIELSKU” – autorska innowacja pedagogiczna,
 • “MÓWIĘ I ROZUMIEM. JĘZYK ANGIELSKI JAKO LINGUA FRANCA” – autorska innowacja pedagogiczna.

SZCZYCIMY SIĘ:

 • laureatami i finalistami prestiżowych konkursów kuratoryjnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych.

PROWADZIMY ZAJĘCIA, NA KTÓRYCH KAŻDY UCZEŃ MOŻE ROZWIJAĆ SWOJE TALENTY, ZAINTERESOWANIA I PASJE:

 • dziennikarskie,
 • teatralne,
 • historyczne,
 • taneczne,
 • plastyczne,
 • muzyczne,
 • koła językowe,
 • sportowe,
 • matematyczne,
 • informatyczne,
 • przyrodnicze,

ORGANIZUJEMY STAŁE IMPREZY TAKIE JAK:

 • Piknik Rodzinny
 • Tydzień Profilaktyki,
 • Tydzień Pracy Twórczej
 • Koncerty Charytatywne

PONADTO POSIADAMY:

 • duży, ogrodzony teren zielony z nowoczesnymi boiskami do piłki ręcznej i piłki nożnej,
 • plac zabaw,
 • domowe obiady przygotowywane w szkolnej stołówce,
 • sklepik ze zdrową żywnością,
 • monitoring wewnątrz szkoły i terenu wokół budynku,
 • gabinet pielęgniarki i opiekę pielęgniarki od 8.00 do 15.00.

UMOŻLIWIAMY REALIZACJĘ DODATKOWYCH, PŁATNYCH ZAJĘĆ:

 • Malarnia,
 • Trening twórczego myślenia,
 • zajęcia językowe – szkoła Word,
 • taniec nowoczesny,
 • gimnastyka artystyczna,
 • półkolonie letnie i zimowe w ramach akcji „Lato i zima w szkole”,
 • nauka gry na instrumentach: gitara, pianino, skrzypce
 • hapkido,
 • szachy.

1% PODATKU

Przekażmy swój 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole
– KRS 0000052078 –
z dopiskiem
(w rubryce: „cel szczegółowy”):
SPzOI 162 Kraków
Serdecznie dziękujemy dotychczasowym Darczyńcom!

Dorota Niedośpiał
Dyrektor SPzOI nr 162

REGON 003893234
NIP 675-10-36-800
www.spsm.edu.pl

Przejdź do góry