Dla Ósmoklasisty

Strona główna/Dla Ósmoklasisty
Dla Ósmoklasisty2021-02-16T20:29:22+01:00

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Prosimy uczniów klas ósmych oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o zapoznanie się z wytycznymi dot. organizacji Egzaminu Ósmoklasisty w dniach 25 – 27 maja 2021r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Wytyczne GIS, MZ, MEN

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. język polski – 25 maja 2021r. (wtorek), godz. 9:00
czas trwania – 120 minut
czas przedłużony – 180 minut

2. matematyka – 26 maja 2021r. (środa), godz. 9:00
czas trwania – 100 minut
czas przedłużony – 150 minut

3. język angielski / język rosyjski – 27 maja 2021r. (czwartek), godz. 9:00
czas trwania – 90 minut
czas przedłużony – 135 minut

Termin dodatkowy: 16, 17, 18 czerwca 2021r., godz. 9:00

W terminie dodatkowym, do egzaminu, przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym,
b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym uczeń przystępuje w szkole.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu: 2 lipca 2021r.

Otrzymanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu: 9 lipca 2021r.

Szczegółowe informację dot. organizacji egzaminu w naszej szkole zostaną przesłane poprzez dziennik elektroniczny.

PRZYKŁADOWE ARKUSZE

PRÓBNY EGZAMIN

ARCHIWUM

Próbny egzamin ósmoklasisty jest odwzorowaniem egzaminu państwowego, do którego uczniowie klas ósmych przystąpią na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Ta próba generalna pozwala uczniowi oswoić się z formułą egzaminu, zaś szkole sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne, istotne przy przeprowadzaniu egzaminu właściwego w kwietniu 2020 roku.

Próbny egzamin zostanie przeprowadzony w dniach:

  • język polski: 3 grudnia 2019 r.
  • matematyka: 4 grudnia 2019 r.
  • język angielski: 5 grudnia 2019 r.

Szkoła przystępuje do próbnego egzaminu w ramach projektu realizowanego przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Zabezpieczone arkusze egzaminacyjne w formie papierowej są wysyłane do szkół tuż przed egzaminem, a sam egzamin odbywa się w tym samym czasie w całej Polsce.
Po egzaminie i ocenie prac uczniowskich oraz wprowadzeniu wyników do systemu placówka otrzyma szczegółowy raport z wynikami szkoły, klasy i uczniów. Zatem każdy ósmoklasista będzie mógł zapoznać się z wynikami, jakie uzyskał na egzaminie próbnym w zakresie trzech przedmiotów egzaminacyjnych.

EGZAMIN INFO

Go to Top