Dla Ósmoklasisty

Strona główna/Dla Ósmoklasisty
Dla Ósmoklasisty2023-05-18T17:27:42+02:00

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Prosimy uczniów klas ósmych oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o zapoznanie się z wytycznymi dot. organizacji Egzaminu Ósmoklasisty w dniach 23 – 25 maja 2023r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Wytyczne GIS, MZ, MEN

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. język polski – 23 maja 2023r. (wtorek), godz. 9:00
czas trwania – 120 minut
czas przedłużony – 180 minut

2. matematyka – 24 maja 2023r. (środa), godz. 9:00
czas trwania – 100 minut
czas przedłużony – 150 minut

3. język angielski / nowożytny / – 25 maja 2023r. (czwartek), godz. 9:00
czas trwania – 90 minut
czas przedłużony – 135 minut

Termin dodatkowy: 12, 13, 14 czerwca 2023r., godz. 9:00

W terminie dodatkowym, do egzaminu, przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym,
b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym uczeń przystępuje w szkole.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu: 3 lipca 2023r.

Otrzymanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu: 6 lipca 2023r.

Szczegółowe informację dot. organizacji egzaminu w naszej szkole zostaną przesłane poprzez dziennik elektroniczny.

PRZYKŁADOWE ARKUSZE

PRÓBNY EGZAMIN

Próbny egzamin ósmoklasisty jest odwzorowaniem egzaminu państwowego, do którego uczniowie klas ósmych przystąpią na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Ta próba generalna pozwala uczniowi oswoić się z formułą egzaminu, zaś szkole sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne, istotne przy przeprowadzaniu egzaminu właściwego w maju 2022 roku.

Próbny egzamin zostanie przeprowadzony w dniach:

  • język polski: 21 lutego 2023 r.
  • matematyka: 22 lutego 2023 r.
  • język angielski: 23 lutego 2023 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, z zachowanie czasu trwania egzaminu – dostosowanego do potrzeb uczniów. Będzie przeprowadzony z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

EGZAMIN INFO

Przejdź do góry