Biblioteka

Strona główna/Biblioteka
Biblioteka2023-09-15T23:12:35+02:00

BIBLIOTEKARZE

mgr Katarzyna Ejgierd-Aksamit: nauczyciel – bibliotekarz, nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Zima: nauczyciel – bibliotekarz, nauczyciel mianowany

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

poniedziałek      8.00 – 15.30
wtorek                8.00 – 15.30
środa                  8.00 – 15.30
czwartek            8.00 – 15.30
piątek                 7.30 – 13.30

REGULAMIN BIBLIOTEKI

I Prawa i warunki korzystania.

 1. Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
 3. Każdy czytelnik obowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i go przestrzegać.
 4. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do końca maja każdego roku szkolnego.
 5. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do 10 czerwca.
 6. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą obowiązani są do zwrócenia wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 7. W bibliotece należy zachować ciszę.

II Wypożyczenia książek.

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Nie można wypożyczonych książek przekazywać osobom postronnym.
 3. Jednorazowo można pożyczyć:
  – w klasach I-III 2 książki na okres 4 tygodni,
  – w klasach IV-VI 3 książki na okres 4 tygodni.
 4. Czytelnik może prosić o prolongowanie terminu zwrotu o kolejne 4 tygodnie.

III Poszanowanie książek

 1. Czytelnik odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie książek.
 2. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w oprawie, w czystym i suchym miejscu.
 3. Za zagubioną lub zniszczoną książkę Czytelnik jest obowiązany odkupić, albo dostarczyć inną wskazaną przez bibliotekarza.
 4. Książki należy szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.
 2. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami.
 3. Nie można wnosić na teren czytelni żywności.
 4. Torby i teczki należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. Każdy korzystający z czytelni zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 6. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
 7. Dostęp do zbiorów jest wolny.
 8. W czytelni należy zachować ciszę.
 9. W czasie zajęć prowadzonych w bibliotece lub trwania prac zleconych przez dyrektora szkoły czytelnia jest nieczynna.
 10. Uczniowie zapisani do świetlicy powinni tam zgłosić swoją obecność na terenie szkoły i dopiero wówczas za zgodą nauczyciela świetlicy wyjść do czytelni.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

FORMY PRACY BIBLIOTEKI

 • Konkursy: czytelnicze i plastyczne
 • Spotkania autorskie. Biblioteka organizuje spotkania autorskie z ulubionymi autorami czytelników. W ostatnim czasie zorganizowano spotkania autorskie z:
  Franciszkiem Klimkiem – poetą
  Janem Pawlickim – wydawcą
  Beatą Ostrowicką – pisarką powieści dla dzieci
  Karolem Kozłowskim – poetą
  Zygmuntem Skibickim – pisarzem i podróżnikiem, autorem „Szkoły Turystyki górskiej”
  Wiesławem Drabikiem – poetą
  Dariuszem Fijałkowskim – poetą i pisarzem
  Waldemarem Cichoniem – pisarzem
 • Praca z uczniem mającym problemy w nauce
  – Praca z uczniem mającym trudności w czytaniu – zajęcia indywidualne
  – Dobór literatury do potrzeb czytelnika
  – Prowadzenie zajęć wspomagających motywacje do nauki
 • Praca z uczniem zdolnym

– Przygotowywanie materiałów i zestawów książek do konkursów
– Dyskusje o książkach i jej funkcji
– Organizowanie warsztatów tematycznych, dotyczących książki

 • Działalność informacyjna
  – Stałe wzbogacanie księgozbioru
  – Katalogowanie komputerowe księgozbioru
  – Udostępnianie komputerów z dostępem do Internetu w ramach Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

KSIĘGOZBIÓR

W 2001 roku, w wyniku reformy szkolnictwa, przejęliśmy część księgozbioru SP nr 149 z ul. Bujaka, a w 2018 roku przejęliśmy całość księgozbioru Gimnazjum nr 27 z ul. Malborskiej.
Nasz księgozbiór w chwili obecnej liczy ponad 20 tysięcy pozycji, w tym:

Rodzaj księgozbioru
Książki – literatura dla dzieci i młodzieży, beletrystyka, literatura popularno-naukowa, lektury, literatura pedagogiczna, podręczniki, słowniki, encyklopedie, leksykony
Czasopisma – pedagogiczne, dziecięce i młodzieżowe, popularne
Multimedia – płyty DVD i CD, encyklopedie multimedialne, przedmiotowe programy edukacyjne, „Nauka Mimo Woli”

Księgozbiór podręczny
• encyklopedie
• słowniki
• informatory
• bibliografie
• albumy

Czasopisma
• National Geographic,
• National Geographic „Odkrywca”,
• Poznaj Świat,
• Wally Zwiedza Świat,
• Victor,
• Victor Junior,
• O.K.,
• Gazety Wojenne.

Multimedia
• płyty DVD, CD, CD-R

PROJEKTY

1. Międzynarodowy projekt: E-Twinning w bibliotece szkolnej.
W poprzednich latach Katarzyna Ejgierd-Aksamit, bibliotekarz, we współpracy z p. Agnieszką Kamińską, nauczycielem języka angielskiego, prowadziły koło prowadzące współpracę międzynarodową między szkołami europejskimi. Obecnie nie jest kontynuowane.

2. Rządowy Program „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”
Program „Książki naszych marzeń” realizowany jest w roku szkolnym 2015/2016. Przede wszystkim umożliwił on zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Nasza biblioteka pozyskała środki finansowe w wysokości 2.170 zł, do tego organ prowadzący dodał 20% wkładu własnego, za które zakupiono książki wybrane w głosowaniu przez uczniów naszej szkoły.

3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu III, dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi otrzymała w marcu 2019 roku środki finansowe na zakup książek w wysokości 15 000,00 zł, w tym 12 000,00 to środki pochodzące z dotacji oraz 3 000,00 zł to wkład własny organu prowadzącego. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 681 książek.

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Przejdź do góry