„Jest na świecie tyle rzeczy,
za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi,
tylko radością, pamięcią i słowem „DZIĘKUJĘ”.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i ogromne wsparcie w pracy podejmowanej dla dobra naszej społeczności.
Te podziękowania kierujemy do Rodziców, sponsorów i tych wszystkich,
którzy angażują się w życie Szkoły.

Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska

W roku szkolnym 2021/2022 szczególnie dziękujemy:

 • Panu Mariuszowi Karpińskiemu-Rzepie
 • Państwu Anecie i Grzegorzowi Kowalskim z klasy 3c
 • Państwu Barbarze i Krzysztofowi Żak
 • Pani Annie Boguszewskiej – „Smak Polski”
 • Panu Łukaszowi Dzido – „Smak Polski”
 • Pani Ewie Sadowskiej – „Oczko”
 • Panu Robertowi Ogrodzińskiemu – „Arko”

W roku szkolnym 2020/2021 szczególnie dziękujemy:

 • Panu Mariuszowi Karpińskiemu-Rzepie
 • Państwu Annie i Marcinowi Chwastek z klasy 2c
 • Panu Stanisławowi Dużykowi z klasy 7a
 • Pani Małgorzacie Nowak z klasy 7d
 • Pani Barbarze Sikorze z klasy 8a
 • Pani Annie Zborowskiej z klasy 8a
 • Panu Piotrowi Czajkowskiemu
 • Panu Łukaszowi Dzido – „Smak Polski”
 • Państwu Barbarze i Krzysztofowi Żak 

W roku szkolnym 2019/2020 szczególnie dziękujemy:

 • panu Kazimierzowi Bożkowi (Rada Dzielnicy XI)
 • Firmie Becool
 • panu Mariuszowi Sałudze – Zarząd Airport Kraków
 • panu Radosławowi Włoszkowi – Zarząd Airport Kraków
 • pani Annie Boguszewskiej
 • panu Łukaszowi Dzido – „Smak Polski”
 • panu Piotrowi Leńczukowi z klasy 1a
 • pani Małgorzacie Nowak
 • panu Robertowi Ogrodzińskiemu
 • państwu Dagmarze i Marcinowi Orzechowskim z klasy 1a
 • państwu Katarzynie i Łukaszowi Przybylskim z klasy 1a
 • pani Ewie Sadowskiej
 • państwu Barbarze i Krzysztofowi Żak 

W roku szkolnym 2016/2017 szczególnie dziękujemy:

 • panu Kazimierzowi Bożkowi (Rada Parafialna i Rada Dzielnicy XI)
 • panu Łukaszowi Dzido – „Smak Polski”
 • pani Małgorzacie Nowak z klasy 3d
 • Rodzicom z klasy 1c: państwu Sylwi i Damianowi Kilian, pani Barbarze Rożek
 • Rodzicom z klasy 2h

W roku szkolnym 2015/2016 szczególnie dziękujemy:

 • panu Kazimierzowi Bożkowi (Rada Parafialna i Rada Dzielnicy XI)
 • panu Łukaszowi Dzido – „Smak Polski”
 • pani Małgorzacie Nowak z klasy 2d
 • Wydawnictwu „ZNAK”
 • Rodzicom z klasy 1h

W roku szkolnym 2014/2015 szczególnie dziękujemy:

 • Rodzicom z klasy 1c
 • Rodzicom z klasy 1d
 • Rodzicom z klasy 1e
 • Rodzicom z klasy 1f
 • Panu Grzegorzowi Sucharskiemu z klasy 2c
 • Rodzicom z klasy 4a
 • Rodzicom z klasy 4f: panu Jerzemu Obojskiemu, państwu Joannie i Markowi Wajda, państwu Dominice i Piotrowi Burnos, panu Piotrowi Cichopek, pani Elżbiecie Starowicz, pani Agacie Muszyńskiej
 • Rodzicom z klasy 5b
 • Panu Bartoszowi Markowiczowi z klasy 5f
 • Rodzicom z klasy 6b: pani Agnieszce Adamczyk, panu Grzegorzowi Bebej, panu Jarosławowi Gąsior, panu Eugeniuszowi Wójcik, pani Magdalenie Gruszce, państwu Dorocie i Piotrowi Kaleta, panu Bernardowi Marciniec, pani Katarzynie Freiwald
 • Rodzicom z klasy 6d: panu Grzegorzowi Sienkiewiczowi, pani Małgorzacie Izbińskiej, pani Jolancie Nowak, pani Bernadecie Rogowskiej, państwu Ewie i Danielowi Szymczykom, pani Annie Tęczyńskiej, pani Sabinie Toczek
 • Państwu Magdalenie i Piotrowi Dudek z klasy 6f

PODZIĘKOWANIA DLA SZKOŁY

Słów kilka od Absolwentki
Niespełna tydzień temu miałam okazję ponownie gościć w Szkole Podstawowej nr 162, już nie w roli uczennicy, ale po raz kolejny w celu zdobycia wiedzy- jako studentka i praktykantka. Choć czas „zrobił swoje” i pozbawił mnie zdolności pełnej orientacji w labiryntach szkolnych korytarzy, mogłam liczyć na życzliwość nauczycieli i pracowników, którzy zawsze chętnie wytłumaczyli mi, jak przemieścić się z sali do sali. Ponowny pobyt w „murach szkolnych” pozwolił mi popatrzeć na to miejsce z innej perspektywy, nie tej uczniowskiej, ale bliższej nauczycielom. Przez lata szkoła bardzo się rozwinęła i zmieniła, mimo to, pewne „punkty charakterystyczne”(świetlica, stołówka, biblioteka, sklepik), pozostały na swoim miejscu. Obrazy wspomnień dzieciństwa są spójne z teraźniejszością: moja „podstawówka” to miejsce przyjazne uczniom, rodzicom i pracownikom, dające poczucia bezpieczeństwa. Podczas praktyki miałam okazję przypomnieć sobie, jak również obserwować, troskę i zaangażowanie pracowników wkładaną w jakość kształcenia dzieci i młodzieży. Teraz śmiało mogę powiedzieć, iż doświadczają jej również praktykanci. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Pani Dyrektor Doroty Niedośpiał oraz Pani Beaty Michty, za nieocenioną pomoc i radę w kwestii organizacji i podczas całego procesu praktyk.

Dominika Zajd

Kraków, 16 października 2019r.