ROK SZKOLNY 2024/2025

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO SZKOŁY?

Od 1 marca do 29 marca 2024 roku

 • zalogować się do systemu ELEMENTO
  https://krakow.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action
 • wypełnić ZGŁOSZENIE/WNIOSEK
 • zatwierdzić przyciskiem zatwierdź
 • wydrukować ZGŁOSZENIE/WNIOSEK- wymagane są podpisy obojga rodziców;
 • złożyć dokumenty w szkole
  WAŻNE!
  Osoby spoza obwodu szkoły wypełniają WNIOSEK z kryteriami naboru i składając dokumenty, dołączają odpowiednie oświadczenia.

19 kwietnia 2024 roku

 • zapoznać się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej z OI nr 162

Od 22 kwietnia do 7 maja 2024 roku

 • potwierdzić przez rodzica/opiekuna wolę przyjęcia dziecka do szkoły – potwierdzenie w formie elektronicznej na adres: sp162@mjo.krakow.pl

8 maja 2024 roku

 • zapoznać się z listą uczniów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej z OI nr 162 na rok szkolny 2024/2025

GDZIE I KIEDY DOKONAĆ ZAPISU?
W sekretariacie szkoły:

 • poniedziałek: 4 marca 2024 godz. 8.00 – 18.00
 • w pozostałe dni  – godz. 8.00 – 15.00

JAK WYGLĄDA NAUKA W KLASIE 1?
INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na jedną zmianę
 • Nauka w klasach ogólnych i integracyjnych
 • Świetlica dla klas 1-4 czynna od 6.30 do 17.00
 • Opieka pielęgniarki codziennie w godzinach od 8.00 – 15.00

JAK WYGLĄDA NAUKA W KLASIE INTEGRACYJNEJ?

 • Nauka w oparciu o tą samą podstawę programową,
 • Opieka 2 nauczycieli – prowadzącego i nauczyciela współorganizującego proces kształcenia
 • Maksymalnie 20 uczniów w klasie
 • Wsparcie logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne

JAKIE ZAJĘCIA DODATKOWE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W PRZYSZŁOROCZNYCH KLASACH PIERWSZYCH?

 • Zajęcia języka angielskiego 4 godzin tygodniowo
 • Planowane są dodatkowe zajęcia sportowe

JAKIE PLANOWANE SĄ DODATKOWE ZAJĘCIA ODPŁATNE?

 • Malarnia
 • nauka gry na instrumentach
 • hapkido
 • karate KOYAMA
 • piłka nożna
 • szachy
 • majsterkowanie

JAK DOKONAĆ ZAPISU NA ŚWIETLICĘ?

 • Dostarczyć do szkoły

JAK DOKONAĆ ZAPISU NA RELIGIĘ, ETYKĘ LUB ZREZYGNOWAĆ Z ZAJĘĆ?

 • Dostarczyć do szkoły

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 162?

Od 1 marca do 29 marca 2024 roku

 • zalogować się do systemu FORMICO
  https://krakow.formico.pl/formico-parents//main_inactive.action
 • wypełnić ZGŁOSZENIE/WNIOSEK
 • zatwierdzić przyciskiem zatwierdź
 • wydrukować ZGŁOSZENIE/WNIOSEK- wymagane są podpisy obojga rodziców;
 • złożyć dokumenty w szkole
 • Konieczne jest dostarczenie zaświadczenia lub ksero książeczki zdrowia, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. W sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (dz. U. Z 2018r. Poz753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych
 • W przypadku dzieci pięcioletnich konieczne jest dostarczenie dokumentu o dojrzałości szkolnej

19 kwietnia 2024 roku

 • zapoznać się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162

Od 22 kwietnia do 7 maja 2024 roku

 • potwierdzić przez rodzica/opiekuna wolę przyjęcia dziecka do szkoły – potwierdzenie w formie elektronicznej na adres: sp162@mjo.krakow.pl

8 maja 2024 roku

 • zapoznać się z listą uczniów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 na rok szkolny 2023/2024

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH

FORMULARZE ZAPISU

ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się

1 marca 2024 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025

FORMULARZE ZAPISU