„Szaferek”

Od roku szkolnego 2011/2012 gazetka szkolna zyskała nowy wymiar, a mianowicie wymiar bloga. Taka forma służy większej popularyzacji czasopisma, gdyż udostępnianie jest ono większej części społeczności uczniowskiej niż w przypadku wersji papierowej (link do strony gazetki znajduje się poniżej).

Sam pomysł prowadzenia gazetki w formie bloga zrodził się po pierwsze z potrzeby wprowadzenia czegoś nowego, innego na zajęciach koła dziennikarskiego (jakiś powiew świeżości :)), a po drugie z racji czysto praktycznych – ograniczenia wydatków związanych z drukowaniem, a potem powielaniem egzemplarzy czasopisma. A ponieważ blog umożliwia prowadzenie swego rodzaju dziennika, gdyż łatwo prowadzić tam odrębne, samodzielne, uporządkowane chronologicznie wpisy, a do tego czytelnicy mogą komentować notatki, taki sposób redagowania gazetki wydał się najbardziej trafny.

Nadrzędnym celem kółka dziennikarskiego jest oczywiście redagowanie szkolnego czasopisma, ale łatwy dostęp do pracowni komputerowej i możliwość korzystania z komputera przez każdego ucznia jest dobrą okazją do wprowadzania młodych ludzi w świat komunikacji informacyjnej.

Uczniowie doskonalą swoje umiejętności, zaczynając od najbardziej elementarnych – umiejętność sprawnego pisania na klawiaturze – poprzez czysto polonistyczne – doskonalenie umiejętności redagowania tekstów o charakterze publicystycznym: doniesień prasowych, artykułów, esejów, wywiadów, recenzji, sprawozdań i literackim: pisanie opowiadań, wierszy aż do umiejętności organizacyjnych –  selekcja materiału i praca w grupie – i działań już czysto „komputerowych” takich jak: edycja tekstu, formatowanie, korzystanie z dokumentu Excel, praca z programem InfranView, umiejętność zakładania bloga, logowanie, obsługa bloga.

Gazetka w formie elektronicznej jest dla uczniów dużą atrakcją między innymi dlatego, że jest ogólnie i łatwo dostępna zarówno ze strony internetowej szkoły, jak i poprzez bezpośredni wpis w internetowym oknie adresowym adresu bloga: www.szaferek.blox.pl. Uczniowie łatwo i szybko mogą poruszać się po stronie, jednym kliknięciem wybierając interesujący ich dział tematyczny, mogą podziwiać pracę swoich koleżanek i kolegów.

A dla samych uczestników koła dziennikarskiego blogowa wersja gazetki szkolnej stała się okazją, by nie tylko zasmakować pracy dziennikarza, ale także poznać nowy sposób komunikowania się (poza znanymi już mejlami czy facebookiem) i prezentacji wytworów własnej działalności.

Wszystkich młodych poetów i pisarzy zapraszamy także do współredagowania szkolnego czasopisma. Na jego łamach możecie bowiem umieszczać swoje wiersze i opowiadania.

Utwory należy składać do opiekunki koła dziennikarskiego pani Anny Gruntkowskiej.