Dyrekcja i grono pedagogiczne

Dyrektor

mgr Maria Baran

Zastępca dyrektora

mgr Elżbieta Adamkiewicz

mgr Agata Kieniewicz

mgr Dorota Niedośpiał

 

mgr Maria Baran:

mgr Elżbieta Adamkiewicz:

mgr Agata Kieniewicz:

mgr Dorota Niedośpiał: 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

HISTORIA

MATEMATYKA

PRZYRODA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

CHEMIA

FIZYKA

MUZYKA

PLASTYKA

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

ZAJĘCIA TECHNICZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

RELIGIA

ETYKA

DORADZTWO ZAWODOWE

PEDAGOG


PSYCHOLOG


LOGOPEDA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

REWALIDACJA

WDŻ

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

Nauczyciele uczący w budynku przy ul. Malborskiej
Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Język włoski

Historia, Wiedza o Społeczeństwie

Matematyka

Biologia

Geografia

Chemia

Fizyka, Informatyka, Zajęcia techniczne

Muzyka

Plastyka

Zajęcia artystyczne

Wychowanie fizyczne

Religia

EDB

Biblioteka