Historia

•    Rok 1896 – W tym roku zaczyna się nasza historia. Uczniowie uczyli się w prywatnym mieszkaniu, w jednej izbie.
•    Patronem szkoły jest w tym czasie św. Jan Kanty (20 X – święto patrona jest dniem wolnym od zajęć). Szkoła posiada sztandar poświęcony w 1935 roku. Był to drugi sztandar. Losy pierwszego nie są znane.
•    Rok 1945 – Szkoła Podstawowa nr 57 wznawia działalność w tym samym budynku (Piaski Wielkie 2).
•    Rok 1953 – Praca z młodzieżą prowadzona jest zgodnie z wytycznymi władz. Uczniowie muszą należeć do wielu organizacji masowych. Na teranie szkoły działają Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, Szkolne Koło odbudowy Warszawy, Szkolne Koło Obrońców Pokoju, Szkolne Koło Budowy Szkół, Organizacja Harcerska, Związek Młodzieży Polskiej, PCK oraz SKO
•    Rok 1965 – Do budynku została podłączona woda. Rowy, pod rury kanalizacyjne w czynie społecznym, kopią rodzice uczniów. W 1967 r. pracownicy „Bonarki” pomagają w remoncie generalnym szkoły i budowy boiska szkolnego. 11 XII 1966r. młodzież Szkoły Podstawowej nr 57 uczestniczy w uroczystym oddaniu do użytku drogi łączącej Piaski Wielkie z Krakowem. W związku z tym zmienia się adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 57, ul. Rżącka 1,
•    Rok 1972 – Szkoła Podstawowa nr 57 rozpoczęła swoją działalność w budynku przy ulicy Cechowej 57.
•    Rok 1975 – Patronem szkoły zostaje profesor Władysław Szafer.
•    Rok 1992 – Klasy 0-III przenoszą się z ulicy Cechowej na ulicę Wysłouchów 18. Szkoła działa w dwóch budynkach.
•    Rok 1997 – W maju zorganizowano uroczyste obchody 100-lecia szkoły.
•    Rok 1998 – Szkoła zmienia po raz kolejny swoją siedzibę. Tym razem do nowego budynku przy ulicy Stojałowskiego 31 przenoszą się klasy IV-VI. Szkoła otrzymuje numer 162.
•    Rok 1998 – Na przełomie października i listopada rozpoczyna  działalność w nowym budynku biblioteka szkolna.
•    Rok 1998 – Do użytku zostaje oddany blok sportowo – baletowy.
•    Rok 1999 – Do budynku przy ulicy Stojałowskiego 31 przenoszą się klasy 0-III.
•    Rok 2000 – W szkole zostaje otwarta stołówka szkolna.
•    Od roku 2003 organizujemy Koncerty Charytatywne na rzecz Hospicjum św. Łazarza.
•    Rok 2009 – Szkoła otrzymuje nazwę Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162.
•    Od kilku lat jesteśmy finalistami oraz organizatorami finałów Festiwalu Kultury Szkół Dzielnicy XI. Co roku organizowany jest w naszej szkole Piknik Rodzinny, w czasie którego uczniowie wraz z rodzicami biorą udział w rodzinnych zawodach sportowych oraz uczniowie prezentują swój dorobek artystyczny. Raz w roku odbywa się uroczysty Koncert Klas Baletowych naszej szkoły. Historia toczy się dalej…
•    Rok 2013 – W szkole są 44 oddziały, w których uczy się 1137 uczniów, pracuje w niej 101 nauczycieli i 25 pracowników obsługi.

•    Rok 2014 – Uczniowie zajmują I miejsce w wojewódzkim konkursie „Góra Grosza”, zbierając grosiki na rzecz rodzinnych domów dziecka. W „Odysei Umysłu” nasi uczniowie zajęli I miejsce w eliminacjach regionalnych. Szkoła otrzymuje również Certyfikat „Szkoły Promującej zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z rakiem”.

•    Rok 2015 Wiosną oddano do użytku plac zabaw. W maju 2015 r. obchodzono XX lecie klas baletowych. Z tej okazji zorganizowano w NCK koncert baletowy „Cztery żywioły”, wystawę prac plastycznych „Historia klas baletowych w plakacie”. Z inicjatywy Rady Rodziców zorganizowano spektakl teatralno-muzyczny poświęcony życiu Jana Pawła II „Nie lękajcie się” wystawiony w Sanktuarium Jana Pawła w Łagiewnikach. Szkoła zdobyła również tytuł Lidera Samorządu Uczniowskiego w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. W konkursie „Każdy jest komuś potrzebny” Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” „SuperWolo 2015”, otrzymała klasa IVb.

•    Rok 2016Sklepik prowadzony w szkole zdobył tytuł „Najzdrowszego Sklepiku w Małopolsce”.

•    Rok 2017 Do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 zostało włączone Gimnazjum nr 27

•    Rok 2018XX-lecie Szkoły w nowym budynku. Otwarcie nowego boiska szklonego.