Organizacja roku szkolnego

2019/2020

02.09.19r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

12.09.19r. – Zebranie Rady Pedagogicznej, godz. 15.00

12.09.19r. – Zebrania z rodzicami klas 0 – VIII

– klasy 0-VIII wg ustalonego harmonogramu – godz. 17.30 lub 18.30

10.10.19r. – Ślubowanie uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

10.10.19r. – Uroczyste otwarcie boiska do piłki nożnej (dzień wolny od zajęć edukacyjnych)

11.10.19r. – Audycja z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej

24.10.19r. – Konsultacje dla Rodziców klas 0-VIII, godz. 17.30-19.00

28.11.19r. – Konsultacje dla Rodziców klas 0-VIII, godz. 17.30-19.00

23.12.19r. – 31.12.19r. – Zimowa przerwa świąteczna

02.01.20r. i 03.01.20r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych

22.01.20r. – Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

23.01.20r. – Zebrania z rodzicami klas 0 – VIII

– klasy 0-VIII wg ustalonego harmonogramu – godz. 17.30 lub 18.30

27.01.20r. – 09.02.20r. – Ferie zimowe

09.04.20r. – 14.04.20r. – Wiosenna przerwa świąteczna

26.06.20r. – Zakończenie roku szkolnego kl. 0-VIII