Organizacja roku szkolnego

2018/2019

03.09.18r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

11.09.18r. – Zebranie Rady Pedagogicznej, godz. 15.00

11.09.18r. – Zebrania z rodzicami klas 0 – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych

– klasy 0-VIII wg ustalonego harmonogramu – godz. 17.30 lub 18.30

– oddziały gimnazjalne – godz. 18.00

08.11.2018 – Zebrania z rodzicami klas 0 – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych

– wg ustalonego harmonogramu – godz. 17.00 lub 18.00

13.12.2018 – Konsultacje dla rodziców klas 0 – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych

– godz. 17.30-19.00

18-20.12.2018r. – Próbny sprawdzian klas VIII

23.12.18r. – 31.12.18r. – Zimowa przerwa świąteczna

07.01.2019 – Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

08.01.2019 – Zebrania z rodzicami klas 0 – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych

– klasy 0-VIII wg ustalonego harmonogramu – godz. 17.30 lub 18.30

– oddziały gimnazjalne – godz. 18.00

14.01.19r. – 27.01.19r. – Ferie zimowe

21.02.19r. -Dzień Otwarty Szkoły kl. I – III i oddziału przedszkolnego – godz. 17.00 – 19.00

02.03.19r. – Dzień Otwarty Szkoły dla przyszłorocznych pierwszoklasistów i czwartoklasistów- godz. 9.30 – 12.00

14.03.19r. – Zebrania z rodzicami – klas 0 – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych

– klasy 0-VIII wg ustalonego harmonogramu – godz. 17.30 lub 18.30

– oddziały gimnazjalne – godz. 18.00

1, 2, 3.04.19r. – Rekolekcje wielkopostne

10, 11, 12.04.19r. – Egzamin gimnazjalny

11.04.19r. – Konsultacje dla rodziców kl. I -VIII i oddziału przedszkolnego, godz. 17.00 – 18.30

15, 16, 17.04.19r. – Egzamin ósmoklasistów

18.04.19r. – 23.04.19r. – Wiosenna przerwa świąteczna

09.05.19r. – Zebrania z rodzicami – klas 0 – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych

– klasy 0-VIII wg ustalonego harmonogramu – godz. 17.30 lub 18.30

– oddziały gimnazjalne – godz. 18.00

25.05.19r. – Piknik Rodzinny

28.05.19r. – Koncert Charytatywny w NCK

06.06.19r. – Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

Zebrania z rodzicami

– klas 0-VIII – godz. 17.00, godz. 18.00

– oddziały gimnazjalne – godz. 18.00  

20.06.19r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.06.19r. – Zakończenie roku szkolnego kl. 0-VIII