Organizacja roku szkolnego

2018/2019

03.09.18r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

11.09.18r. – Zebranie Rady Pedagogicznej, godz. 15.00

11.09.18r. – Zebrania z rodzicami klas 0 – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych

– klasy 0-VIII wg ustalonego harmonogramu – godz. 17.30 lub 18.30

– oddziały gimnazjalne – godz. 18.00

08.11.2018 – Zebrania z rodzicami klas 0 – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych

– wg ustalonego harmonogramu – godz. 17.00 lub 18.00

13.12.2018 – Konsultacje dla rodziców klas 0 – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych

– godz. 17.30-19.00

23.12.18r. – 31.12.18r. – Zimowa przerwa świąteczna

07.01.2019 – Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

08.01.2019 – Zebrania z rodzicami klas 0 – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych

– klasy 0-VIII wg ustalonego harmonogramu – godz. 17.30 lub 18.30

– oddziały gimnazjalne – godz. 18.00

14.01.19r. – 27.01.19r. – Ferie zimowe

18.04.19r. – 23.04.19r. – Wiosenna przerwa świąteczna

21.06.19r. – Zakończenie roku szkolnego kl. 0-VIII