Przyjaciele Szkoły

dziekujemy 2014

Słów kilka od absolwentki
Niespełna tydzień temu miałam okazję ponownie gościć w Szkole Podstawowej nr 162, już nie w roli uczennicy, ale po raz kolejny w celu zdobycia wiedzy- jako studentka i praktykantka. Choć czas „zrobił swoje” i pozbawił mnie zdolności pełnej orientacji w labiryntach szkolnych korytarzy, mogłam liczyć na życzliwość nauczycieli i pracowników, którzy zawsze chętnie wytłumaczyli mi, jak przemieścić się z sali do sali. Ponowny pobyt w „murach szkolnych” pozwolił mi popatrzeć na to miejsce z innej perspektywy, nie tej uczniowskiej, ale bliższej nauczycielom. Przez lata szkoła bardzo się rozwinęła i zmieniła, mimo to, pewne „punkty charakterystyczne”(świetlica, stołówka, biblioteka, sklepik), pozostały na swoim miejscu. Obrazy wspomnień dzieciństwa są spójne z teraźniejszością: moja „podstawówka” to miejsce przyjazne uczniom, rodzicom i pracownikom, dające poczucia bezpieczeństwa. Podczas praktyki miałam okazję przypomnieć sobie, jak również  obserwować, troskę i zaangażowanie pracowników wkładaną w jakość kształcenia dzieci i młodzieży. Teraz śmiało mogę powiedzieć, iż doświadczają jej również praktykanci. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Pani Dyrektor Doroty Niedośpiał oraz Pani Beaty Michty, za nieocenioną pomoc i radę w kwestii organizacji i podczas całego procesu praktyk.
                                                                                                  Dominika Zajd

Kraków, 16 października 2019r.

dziekujemy 2014„Jest na świecie tyle rzeczy,
za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi,
tylko radością, pamięcią i słowem „dziękuję.”

 Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i ogromne wsparcie w pracy podejmowanej dla dobra naszej społeczności.

Te podziękowania kierujemy do Rodziców, sponsorów i tych wszystkich,
którzy angażują się w życie Szkoły.

Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska

W roku szkolnym 2014/2015 szczególnie dziękujemy:
Rodzicom z klasy 1c
Rodzicom z klasy 1d
Rodzicom z klasy 1e
Rodzicom z klasy 1f
Panu Grzegorzowi Sucharskiemu z klasy 2c

Rodzicom z klasy 4a
Rodzicom z klasy 4f: panu Jerzemu Obojskiemu, państwu Joannie i Markowi Wajda, państwu Dominice i Piotrowi Burnos, panu Piotrowi Cichopek, pani Elżbiecie Starowicz, pani Agacie Muszyńskiej
Rodzicom z klasy 5b
Panu Bartoszowi Markowiczowi z klasy 5f
Rodzicom z klasy 6b: pani Agnieszce Adamczyk, panu Grzegorzowi Bebej, panu Jarosławowi Gąsior, panu Eugeniuszowi Wójcik, pani Magdalenie Gruszce, państwu Dorocie i Piotrowi Kaleta, panu Bernardowi Marciniec, pani Katarzynie Freiwald
Rodzicom z klasy 6d: panu Grzegorzowi Sienkiewiczowi, pani Małgorzacie Izbińskiej, pani Jolancie Nowak, pani Bernadecie Rogowskiej, państwu Ewie i Danielowi Szymczykom, pani Annie Tęczyńskiej, pani Sabinie Toczek
Państwu Magdalenie i Piotrowi Dudek z klasy 6f

W roku szkolnym 2015/2016 szczególnie dziękujemy:
panu Kazimierzowi Bożkowi (Rada Parafialna i Rada Dzielnicy XI)

 panu Łukaszowi Dzido – „Smak Polski”
 pani Małgorzacie Nowak z klasy 2d
 Wydawnictwu „ZNAK”

 Rodzicom z klasy 1h

W roku szkolnym 2016/2017 szczególnie dziękujemy:
panu Kazimierzowi Bożkowi (Rada Parafialna i Rada Dzielnicy XI)

 panu Łukaszowi Dzido – „Smak Polski”
 pani Małgorzacie Nowak z klasy 3d
Rodzicom z klasy 1c: państwu Sylwi i Damianowi Kilian, pani Barbarze Rożek

 Rodzicom z klasy 2h