Rada Rodziców

 
AKTUALNOŚCI

 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

Nr konta Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie

ul. Stojałowskiego 31

30-611 Kraków

55102028920000560200157669

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

 Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/18:

Przewodniczący: Michał Momot
Z-ca Przewodniczącego: Monika Zielnik
Skarbnik: Marcin Socha
Sekretarz: Barbara Cieślak
Członkowie: Łukasz Dzido
Magdalena Gościńska
Bogusław Machniewicz
Danuta Zamulińska
Mariusz Żywicki

REGULAMIN RADY RODZICÓW 2018/2019

 

 

INFORMACJE

Szanowni Rodzice!
Pytania i sugestie do Rady Rodziców
proszę kierować na adres:

szkola162@gmail.com

 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._