Rada Rodziców

 
AKTUALNOŚCI

2019.09.09 ROZLICZENIE RR ZA 2018-2019

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

Nr konta Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie

ul. Stojałowskiego 31

30-611 Kraków

55102028920000560200157669

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

 Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/20:

Przewodniczący: Monika Zielnik
Z-ca Przewodniczącego: Michał Momot
Skarbnik: Barbara Cieślak
Sekretarz: Elżbieta Płatek-Lis
Członkowie: Mariusz Żywicki
Magdalena Gościńska
Katarzyna Wielgosz-Misiura
Marek Madej
Agnieszka Daniec

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Regulamin RR 2019-2020

INFORMACJE

Szanowni Rodzice!
Pytania i sugestie do Rady Rodziców
proszę kierować na adres:

szkola162@gmail.com

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._