Rada Rodziców

 
AKTUALNOŚCI

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

Nr konta Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie

ul. Stojałowskiego 31

30-611 Kraków

55102028920000560200157669

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

 Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/19:

Przewodniczący: Michał Momot
Z-ca Przewodniczącego: Monika Zielnik
Skarbnik: Barbara Cieślak
Sekretarz: Mariusz Żywicki
Członkowie: Łukasz Dzido
Magdalena Gościńska
Monika Kruczek
Bogusław Machniewicz
Marek Madej
Bożena Starowicz-Dziubek

REGULAMIN RADY RODZICÓW 2018/2019

INFORMACJE

Szanowni Rodzice!
Pytania i sugestie do Rady Rodziców
proszę kierować na adres:

szkola162@gmail.com

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._