Rada Rodziców

 
AKTUALNOŚCI

Wygrane losy podczas Pikniku 26 maja 2018r.

2018.05.26 WYGRANE_LOSY

2018.05.26a Loteria Wygrane Losy 1

2018.05.26b Loteria Wygrane Losy 2

2018.05.26c Loteria Wygrane Losy 3

2018.05.26d Loteria Wygrane Losy 4

2018.05.26e Loteria Wygrane Losy 5

2018.05.26f Loteria Wygrane Losy 6

2018.05.26g Loteria Wygrane Losy 7

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

Nr konta Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie

ul. Stojałowskiego 31

30-611 Kraków

55102028920000560200157669

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

 Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/18:

Przewodniczący: Michał Momot
Z-ca Przewodniczącego: Monika Zielnik
Skarbnik: Marcin Socha
Sekretarz: Barbara Cieślak
Członkowie: Łukasz Dzido
Magdalena Gościńska
Bogusław Machniewicz
Danuta Zamulińska
Mariusz Żywicki

REGULAMIN RADY RODZICÓW 2017/2018

2017.09.22 – Regulamin Rady Rodziców

 

INFORMACJE

Szanowni Rodzice!
Pytania i sugestie do Rady Rodziców
proszę kierować na adres:

szkola162@gmail.com

 

2017.09.22 Informacja o wysokości składek na Fundusz Rady Rodziców

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._