Przekaż 1%

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za 2019 rok z przeznaczeniem na moją rehabilitację. Od 11 lat choruję na stwardnienie rozsiane (SM) i mam problemy z poruszaniem się. Jestem z wykształcenia nauczycielem-terapeutą. Tylko systematyczna, regularna rehabilitacja może sprawić, że pomimo iż obecnie poruszam się na wózku inwalidzkim, daję radę pracować w szkole jako terapeuta pedagogiczny i pomagać dzieciom ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu. Systematyczna rehabilitacja bardzo korzystnie wpływa na podniesienie mojej sprawności fizycznej, wiąże się to jednak z ogromnymi kosztami, których nie jestem w stanie ponosić z własnych środków. Jestem matką samotnie wychowująca dziecko.
Proszę uprzejmie o przekazanie 1% na konto:
Fundacja A. Dymnej „Mimo wszystko”
KRS 0000 174 486 z dopiskiem: dla Magdaleny Iwaszkiewicz
Comments are closed.